BEEFINAN

การ ยื่นภาษี งบการเงิน สำหรับมือใหม่ที่ใครหลายคนมองข้าม

เมื่อพูดถึงการ “ยื่นภาษี” แน่นอนว่าเด็กจบใหม่ที่ไม่เคยยื่นและชาวมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายจะต้องมีคำถามตามมาแน่นอนว่า ยื่นแบบออนไลน์ต้องทำยังไง ยุ่งยากหรือเปล่า แล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง บอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้ทางเราได้เตรียมขั้นตอนมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนแล้ว รับรองว่ายื่นง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถทำตามขั้นตอนได้สบาย ๆ แน่นอน

การยื่นภาษี
ยื่นแบบออนไลน์ต้องทำยังไง ยุ่งยากหรือเปล่า วันนี้ทางเราได้เตรียมขั้นตอนมาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนแล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการ ยื่นภาษี ออนไลน์

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เพื่อจะได้นำตัวเลขรายได้รวมทั้งปี ค่าประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ ไปกรอกในการยื่น Tax
 2. เอกสารลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปีที่เรามี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตร

ขั้นตอนในการเตรียม ยื่นภาษี

ขั้นตอนเตรียมยื่นภาษี
รวม 7 ขั้นตอนในการเตรียม ยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ กรมสรรพากร

 • เลือกยื่นแบบออนไลน์
 • หากใครเพิ่งยื่นครั้งแรก ให้คลิกสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
 • กรอกรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ 
 • เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP ยืนยัน เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการยื่นแบบ

 • เลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
 • จะขึ้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ปี 2564 
 • เช็กรายละเอียดข้อมูลของท่านแล้วกดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 ระบุข้อมูลเงินได้ต่าง ๆ

 • เตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งได้จากการจ้างงานทั้งหมด ทั้งงานประจำ หรือฟรีแลนซ์ จากนั้นใช้หนังสือรับรองการหักภาษี มากรอกในรายได้ต่าง ๆ
 • สำหรับพนักงานบริษัททั่วไปให้เลือก “มาตรา 40(1)” 
 • ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึก เพื่อทำรายการต่อ

 ขั้นตอนที่ 5 กรอกค่าลดหย่อนภาษี

 • กรอกรายได้ทั้งหมด
 • กรอกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูล

 • ตรวจสอบข้อมูลเงินได้และรายการลดหย่อนทั้งหมด 
 • ระบบจะคำนวณการเสียภาษีมาให้ หากชำระภาษีไปแล้ว ก็จะมียอดชำระไว้เกินปรากฏ

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันข้อมูล

 • เมื่อกรอกยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกพิมพ์แบบ บันทึกร่าง หรือกดยืนยันเพื่อส่งแบบฟอร์ม 2564 ได้ทันที
 • หากต้องการขอคืนภาษี กด “ต้องการขอคืน” หรือ “ไม่ต้องการ” และสามารถเลือกอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้อีกด้วย

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 หมดเขตเมื่อไหร่ ?

กำหนดการยื่นภาษีออนไลน์
ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนยื่นกรอกข้อมูล เพื่อการขอคืนภาษีได้ครบถ้วน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีจะเปิดให้ยื่นช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี ยกเว้นบางปี มีสถานการณ์พิเศษจึงเลื่อนการยื่นออกไป ติดตามได้ในเว็บไซต์กรมสรรพากร ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนยื่นกรอกข้อมูล เพื่อการขอคืนภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากมีการขอให้อัปโหลดเอกสารเพื่อยื่นยันในภายหลัง ดังนั้นหากกรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง ก็ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขและอาจเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับภายหลัง

วิธีลดหย่อนภาษี เขาทำกันอย่างไร ?

วิธีลดหย่อนภาษี
รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งมาจากวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นอกจากมีการ ยื่นภาษี แล้ว เรามาทำความรู้จักการการลดหย่อนกันบ้างดีกว่า การลดหย่อนภาษี คือ “รายการซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” ซึ่งมาจากวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562 จะเรียกว่า “วิธีคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ” ส่วนคนเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ คนได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้น้อยหรือมากก็จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายได้เช่นเดียวกัน

ข้อควรรู้ เมื่อต้องการลดหย่อนภาษี

ประเภทที่ 1 ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว

รายการลดหย่อน ภาษี 2565 นี้จะได้ใช้ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลกันทุกคน เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าลดหย่อนคู่สมรสกรณีที่คนรักไม่มีรายได้ หรือยื่นภาษีร่วมกัน ค่าลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท ค่าลดหย่อนสำหรับครอบครัว ซึ่งเป็นเงินในส่วนค่าฝากครรภ์ค่าทำคลอดบุตร ตามด้วยค่าลดหย่อนพ่อแม่อายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีเอกสารใบล.ย.30 สำหรับใคร มีการอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพก็ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกัน

ประเภทที่ 2 ลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • การลดหย่อนดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถกู้ซื้อบ้าน คอนโด หรือที่ดิน จากธนาคารทุกแห่งได้
 • ค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตช่วยกระตุ้นให้คนได้ค่าจ้าง ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ตั้งแต่ช่วง 1 พ.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2564  จ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วยบัตรเครดิต รับเงินเพิ่ม 1 เท่าของที่จ่ายจริง แต่จำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
 • การลงทุนในธุรกิจ Startup 100,000 บาท สนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ มีการจดทะเบียนจัดตั้ง หรือถือครองหุ้นที่ได้รับไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องจ่ายเงินลงทุนภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562) ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 100,000 บาท
ข้อควรรู้การลดหย่อนภาษี
เรียนรู้ 4 ข้อควรรู้ เมื่อต้องการลดหย่อนภาษี

ประเภทที่ 3 ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุน

การทำประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้เพราะรัฐบาลเล็งเห็นว่าประกันชีวิตเป็นการสร้างความมั่นคงทางหนึ่งของประชาชน กระนั้นก็ตามจุดประสงค์หลักของประกันชีวิตยังคือการคุ้มครองชีวิต หากคุณต้องการลดหย่อนภาษีก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีซึ่งสามารถนำมาวางแผนลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคำนวณสิทธิเพื่อหาช่องทางลดหย่อนภาษีอย่างถูกกฎหมายเพิ่มได้เช่นกัน

ประเภทที่ 4 ค่าลดหย่อนภาษีจากการบริจาค

สำหรับเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้นจะมี 2 แบบได้แก่

1.แบบลดหย่อนตามจำนวนบริจาคจริง

ถ้าบริจาคเท่าไหร่ก็ลดหย่อนได้เท่านั้น แต่จะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ซึ่งเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ในแบบแรกจะได้แก่ เงินบริจาคทั่วไป และเงินช่วยเหลืออุทกภัย

2.ลดหย่อนได้ 2 เท่าจากจำนวนบริจาค

ส่วนแบบที่สองจะลดหย่อนได้ 2 เท่าจากจำนวนบริจาค และลดหย่อนได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับแบบแรก โดยในแบบสองจะได้แก่ เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา, เงินบริจาคสถานพยาบาลรัฐ, เงินบริจาคกองทุนวิจัยนวัตกรรม และเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ภาษี
หวังว่าข้อมูลที่เราจัดเตรียมมาจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ทุกคนวางแผนในการ ยื่นภาษี 2565

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ภาษี ที่ทุกคนควรรู้

หวังว่าข้อมูลที่เราจัดเตรียมมาจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้เตรียมตัวหาข้อมูลเรื่องภาษีไว้ก่อนจะถึงสิ้นปีนี้ รวมถึงยังมีเวลาช่วยให้ทุกคนวางแผนในการ ยื่นภาษี 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมใครมีค่าใช้จ่าย กิน ช็อป เที่ยว ที่ผ่านมา ยังได้ภาษีคืนกันไปถ้วนหน้าอีกด้วย