BEEFINAN

ทำความรู้จักกับสิทธิประโยชน์จาก กองทุนประกันสังคม ที่คนวัยทำงานต้องรู้!

กองทุนประกันสังคม
ไปทำความรู้จักกับมาตราการสิทธิประโยชน์ของคนวัยทำงาน จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ในวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับมาตราการสิทธิประโยชน์ของคนวัยทำงานที่ทางครม.เพิ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ที่ผ่านมานี้ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

เงินสมทบจากรัฐฯ มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40

ปัจจุบันมีการลดเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ทางครม.ล่าสุดได้ให้ไฟเขียว หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานเห็นชอบ 10 มาตรการลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาน้ำมันแพง รวมถึงบรรเทาผลกระทบสถานการณ์วิกฤตยูเครนและรัสเซีย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.2565 หนึ่งในนั้นคือการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40

รายละเอียดการลดจ่ายเงินสมทบตามมาตราต่าง ๆ

การลดจ่ายเงินสมทบ
การลดเงินอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ครอบคลุมทั้งผู้ประกันตน และนายจ้าง
 • ลดเงินสมทบมาตรา ม.33

การลดเงินอัตราการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ครอบคลุมทั้งผู้ประกันตน และนายจ้าง โดย ลดจากที่จ่ายอัตราเท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

 • ลดเงินสมทบมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ปกติจะต้องจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จากจำนวน 432 บาทต่อเดือน ลดเหลือ จำนวน 91 บาทต่อเดือน

 • ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า

3 ทางเลือกสิทธิประโยชน์ และการจ่ายเงินสบทบ กองทุนประกันสังคม

 • ทางเลือกที่ 1 รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย  เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ) ปกติจ่ายเงิน 70 บาท/เดือน ลดเหลือ 42 บาท/เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จ กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ) ปกติจ่ายเงิน 100 บาท/เดือน ลดเหลือ 60 บาท/เดือน
 • ทางเลือกที่ 3 รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี  เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เงินสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำเหน็จ กรณีเสียชีวิต (ค่าทำศพ) ปกติจ่ายเงิน 300 บาท/เดือน ลดเหลือ ลดเป็น 180 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40
5 คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม จะมีอะไรบ้างไปดูกัน
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นลูกจ้างบริษัท หรือมีนายจ้าง
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เผยสิทธิประโยชน์ทำฟัน กองทุนประกันสังคม มีเงื่อนไขอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขทำฟันประกันสังคม ดังนี้

 • ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันประกันสังคมคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น
 • และต้องมีการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนรับบริการทำฟัน

สามารถใช้สิทธิ์ทำฟันประกันสังคมได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกทันตกรรมทั่วไป หากเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรณีทันตกรรมและวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนด ไม่ต้องสำรองจ่าย

ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ กองทุนประกันสังคม

เชิญชวนผู้ประกันมาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงขอแนะนำสิทธิประโยชน์และพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด มาใช้สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพประจำปี 14 รายการฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานประกันสังคม โดยแบ่งการตรวจออกได้ ดังนี้

ตรวจสุขภาพฟรี
แนะนำสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพฟรีได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

การตรวจร่างกายทั่วไป

• คัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

• ตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

• ตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

• ตรวจตาด้วย Snellen eye Chart

การตรวจทางห้องปฏิบัติการฃ

• ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

• ปัสสาวะ UA

การตรวจสารเคมีในเลือด

• น้ำตาลในเลือด FBS

• การทำงานของไต CR

• ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL

การตรวจอื่น ๆ

• เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg

• มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear

• มะเร็งปากมดลูก วิธี Via

• เลือดในอุจจาระ FOBT

• Chest X-ray

แนะนำช่องทางตรวจสุขภาพประจำปีกับ “กองทุนประกันสังคม”

แนะนำช่องทางตรวจสุขภาพ
สามารถตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์นี้

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “สถานพยาบาล” มาร่วมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และร่วมผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปพร้อมกัน