BEEFINAN

เงินดิจิทัล 10000 บาท เลื่อนแล้วเลื่อนอีก แจกไม่ทัน พฤษภาคม 2567

เงินดิจิทัล 10000 บาท เลื่อนแล้วเลื่อนอีก แจกไม่ทัน พฤษภาคม 2567

หลังจากที่ประกาศกำหนดการ เงินดิจิทัล วอลเล็ตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง “นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” แจ้งกำหนดการ แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ขอปรับเวลาเลื่อนออกไป เพราะพิจารณาแล้วว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ทันเริ่มต้นใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่จะไม่ให้เกินภายในปี 2567 แน่นอน จากนั้นก็จะทำการแจ้งกำหนดการรอบใหม่อีกครั้ง

สาเหตุเลื่อน แจก เงินดิจิทัล วอลเล็ต 2567

สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับเลื่อน การแจกเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากเดิมคือภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เปลี่ยนมาเป็นภายในปี 2567 โดยที่ยังไม่ได้กำหนดตารางแจกเงินรอบใหม่ ทางด้านของ นายจุลพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ในระหว่างการทำงานได้รับความคิดเห็น จากหน่วยงานธนาคารและสถาบันการเงิน ที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมให้มีแอปพลิเคชั่นกลางของภาครัฐ

จึงจะมีการหารือให้คณะกรรมการไปหารือเพิ่มเติมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมต่อระหว่างธนาคารพาณิชย์กับระบบดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อให้เกิดกลไกทางตลาดครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบชำระเงินให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเอง

อีกทั้ง หนังสือจากคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกรรมการนั้น คาดการณ์ว่าน่าจะอาจจะต้องรอถึงเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งอาจไม่ทันเริ่มแจกเงินตามแผนเดิมจริงในเดือนพฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ จากการหารือกันกับ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้มีการวางแผนกำหนดรูปแบบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการเงินดิจิทัลวลอลเล็ต จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือใช้เงินผิดประเภท

ย้อนไทม์ไลน์เดิม เงินดิจิทัล 10,000 บาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกาศไทม์ไลน์ การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เมื่อต้นเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการแผนเดิม ดังต่อไปนี้

  • มกราคม 2567 กระทรวงการคลัง ส่งคำถามร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ให้กฤษฎีกาพิจารณา
  • มีนาคม 2567 เปิดให้ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยยึดพื้นที่ซื้อสินค้าตามอำเภอที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน
  • พฤษภาคม – มิถุนายน 2567เริ่มใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตครั้งแรก (ต้องสแกนใช้จ่ายเงินดิจิทัลครั้งแรกภายใน 6 เดือน หลังยืนยันสิทธิ)
  • ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท
  • เดือนเมษายน 2570 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan

Supawit Nitipatnakun