BEEFINAN

แนะนำ “เงินฝากปลอดภาษี” มาพร้อมดอกเบี้ยสูงที่สุดในปี 2565

ปัจจุบันนี้การเก็บเงินออมเงินนั้นไม่จำเป็นต้องออมครั้งละมากๆเหมือนกับในสมัยก่อน เราสามารถที่จะดีไซน์และมีการออกแบบการเก็บเงินของเราได้ โดยสามารถที่จะเก็บวันละนิดวันละหน่อยและสามารถทำได้เรื่อยๆ และแน่นอนว่าถ้าเรามีวินัยเก็บเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เงินของเราที่เป็นเงินก้อนนี้สามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคต และผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบโจทย์คนในปัจจุบัน ที่มีลักษณะหรือ Lifestyle เป็นคนที่มีเงินน้อยแต่ต้องการออมเงินในระยะยาว นั่นก็คือ ประเภทเงินฝากปลอดภาษีนั่นเอง สำหรับวันนี้เราก็ได้นำเอาข้อมูลรายละเอียดในส่วนนี้มาฝากกันลองไปดูกันซิว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง 

เงินฝากปลอดภาษี คืออะไร 

เงินฝากปลอดภาษี คืออะไร 

เงินฝากปลอดภาษี คือ บัญชีเงินฝากประจำโดยจะมีตัวเลือกให้เราเลือกฝากได้ตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือนและ 48 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารด้วยและเมื่อเราเปิดบัญชีแล้ว เราจะต้องมีการฝากเงินทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันจนครบตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งก็จะทำให้เรานั้นได้รับดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขนั้นเอง โดยบัญชีในประเภทนี้นั้นจะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป และข้อสำคัญก็คือ ไม่ต้องเสียภาษี 15% เหมือนดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำอีกด้วย แต่จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประเภทนี้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการทำการสมัคร 

แนะนำเงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง 2565 จากธนาคารต่างๆ

  • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สำหรับธนาคารนี้เป็นธนาคารเงินฝากปลอดภาษี โดยมีระยะเวลาในการฝาก 24 เดือนโดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.90 เปอร์เซ็นต์ โดยเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำที่จำนวน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และรูปแบบของเงินฝากปลอดภาษีระยะเวลา 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.00 เปอร์เซ็นต์ โดยเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 
  • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สำหรับธนาคารนี้จะมีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75 เปอร์เซ็นต์โดยเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำจำนวน 1,000 โดยมียอดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทจะต้องมียอดฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก ยกตัวอย่างเช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท เป็นต้น และมีรูปแบบเงินฝากประจําปลอดภาษีจำนวน 36 เดือน โดยมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.90 เปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท ยอดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเต็มหลักเช่นเดียวกันกับลูกแบบ 24 เดือน
ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สำหรับธนาคารนี้เป็นเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ Plus 24 เดือนและ 36 เดือน มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวงเงินฝากเดือนละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาท ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก CIMB Preferred จะได้รับดอกเบี้ย 1.30-1.50% 
  • ธนาคารออมสิน เป็นรูปแบบของเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี 24 เดือน มาพร้อมกับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.60 เปอร์เซ็นต์ โดยฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปและไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยจะต้องมีการฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนและขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
  • ธนาคารยูโอบี เงินฝากประจํา UOB แบบปลอดภาษีทวีสิน 24 เดือน มาพร้อมกับดอกเบี้ย 1.5 เปอร์เซ็นต์ถึง 2.00 เปอร์เซ็นต์ สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือนจะอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่ 1.50 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่มีการซื้อประกันชีวิตและมีการชำระเบี้ยขั้นต่ำ 50000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 คุณจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.00 เปอร์เซ็นต์ ในรูปแบบของ 36 เดือน จะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50 เปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
เงินฝากปลอดภาษี
  • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีทั้งรูปแบบของเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน สำหรับเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids จะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.45 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 250 บาทต่อเดือน และในรูปแบบของเงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ทวีค่า โดยมีดอกเบี้ย 1.70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาทต่อเดือน 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับเงินฝากปลอดภาษี ที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่ให้สูงที่สุดในปี 2565 สำหรับใครที่มีการวางแผนอยากฝากเงินในลักษณะนี้ก็สามารถเลือกฝากตามธนาคารที่เราแนะนำกันข้างต้นได้ทันที อ่านเพิ่มเติม beefinan.com