BEEFINAN

เลือกกองทุน สำหรับมือใหม่ 5 ขั้นตอนแสนง่าย ๆ ต้องควรรู้ไว้เลย!

เลือกกองทุน สำหรับมือใหม่ 5 ขั้นตอนแสนง่าย ๆ ต้องควรรู้ไว้เลย!

เลือกกองทุน มนุษย์เงินเดือนหลายคน กำลังมองหาการลงทุนที่เหมาะสม ปัญหาสำคัญสำหรับมือใหม่ กองทุนมีเป็นร้อยเป็นพันกอง มีหลายสถาบันที่ออกกองทุน เลือกกองทุน สำหรับมือใหม่ 5 ขั้นตอนแสนง่าย ๆ ต้องควรรู้ไว้เลย! จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาตามดูกัน

ต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน
ต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน

1. ต้องทำการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน

บอกเลยว่าขั้นตอนแรกสำคัญนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสำหรับนักลงทุน ต้องรู้ก่อนว่า เราลงทุนกองทุนนี้เพื่ออะไร แล้วจะลงทุนระยะเวลาเท่าใด เพื่อเลือกกองทุนที่มีนโยบายตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา เช่น เราต้องการลงทุนกองทุนในระยะยาว และต้องการลดหย่อนภาษีด้วย ดังนั้นกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรา คือ กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF หรือหากเราต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ กองทุนที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเรา คือ กองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

2. อัตราผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งที่นักลงทุนแทบทุกคนนึกถึงเป็นลำดับแรก ๆ เลยก็ว่าได้ นักลงทุนต่างคาดหวังผลตอบแทนที่สูง แต่ผลตอบแทนสูงอาจนำพาไปซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน สิ่งที่นักลงทุนมักชอบทำกัน คือ การไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนว่าปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ เช่น ปี 2563 กองทุน A ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% เป็นต้น

อัตราผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ
อัตราผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ

3. เปรียบเทียบความเสี่ยง

การลงทุนใด ๆ ก็ตามทีย่อมมีความเสี่ยง การลงทุนที่ดีต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่นักลงทุนพึงพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ความเสี่ยงของการลงทุนที่มือใหม่อาจยังไม่ค่อยรู้กัน ค่าที่นิยมใช้วัดความเสี่ยง คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ SD (Standard Deviation) ที่บอกถึงความผันผวนของกองทุนได้ ยิ่งค่า SD มาก ๆ แสดงว่ากองทุนมีความผันผวนสูงมากด้วยตามกัน โดยที่มือใหม่ควรจะต้องดูค่าความเสี่ยงควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทน เช่น กองทุน A ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 7% และมีค่า SD หรือค่าความเสี่ยงอยู่ที่ 3% เป็นต้น

4. ขนาดของกองทุน

ขนาดของกองทุนหรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนบริหาร มีทั้งกองทุนใหญ่ กลาง เล็ก ให้นักลงทุนเลือก ก็มีข้อดีข้อจำกัดแตกต่างกันไป อาทิ กองทุนขนาดใหญ่ที่ขนาดกองหลายหมื่นหรือเป็นแสนล้าน ก็อาจมีต้นทุนค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่ต่ำกว่ากองทุนขนาดเล็กหรือกลาง ที่มีขนาดกองทุนหลักร้อยหรือหลักพันล้านเท่านั้น

แต่กองทุนใหญ่กว่าไม่ได้การันตีว่าจะดีกว่ากองเล็ก ๆ เสมอไป กองทุนที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ อาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสภาพคล่องในการสลับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุน เนื่องด้วยกองทุนมีขนาดใหญ่อาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นได้มากกว่ากองขนาดเล็ก

เปรียบเทียบความเสี่ยง
เปรียบเทียบความเสี่ยง

5. ความรู้ความสามารถของผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการลงทุนของกองทุน ดังนั้นนักลงทุนควรที่จะรู้ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานสไตล์ในการลงทุนในอดีตของผู้จัดการกองทุนด้วย นอกจากนั้นผู้จัดการกองทุนต้องมีจรรยาบรรณที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการบริหารมาก่อน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้กองทุนมีคุณภาพตอบสนองต่อนักลงทุนได้สูงที่สุด

อ่านบทความเพิ่มเติม beefinan.com