BEEFINAN

10 กองทุนทองคํา ปี 2023 เก็งกำไร เลือกกองไหนดี

10 กองทุนทองคํา ปี 2023 เก็งกำไร เลือกกองไหนดี

กองทุนทองคํา ปี 2023 เป็นอีกหนึ่งทางที่เราเห็นได้ชัดเรื่อง เก็งกำไร และยังกระจายความเสี่ยง และในช่วงนี้ทองคำยังได้รับความสนใจมากขึ้น วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับกองทุนทองคำว่ามันคืออะไร แถมแนะนำ 10 กองทุนเก็งกำไร กองไหนดีมาฝากอีกด้วย ไปดูกันเลย

กองทุนทองคำ คืออะไร

กองทุนทองคำ (Gold Fund) คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ เคลื่อนไหวมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เหมือนลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยจะนำเงินไปลงทุนในทองคำแท่ง 99.99% หรือ 99.50% ด้วยมูลค่าของหน่วยลงทุนกองทุนรวมจึงไม่ได้ขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แต่จะอิงกับราคาทองคำโลก กองทุนนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเลยมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง

ลงทุนกองทุนทองคำ จุดเด่นและจุดด้อย

จุดเด่น

  • ซื้อง่ายขายคล่อง ผ่าน บลจ. ใกล้บ้านทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านทอง
  • สามารถลงทุนในหน่วยย่อยได้ ซึ่งอาจจะใช้เงินเพียง 1,000 บาท เมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำแท่งที่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเป็น 10,000 บาท

จุดด้อย

  • สภาพคล่องน้อยกว่าทองคำ เพราะขายแล้วต้องรออีก 1 – 2 วันทำการกว่าจะได้รับเงิน
  • มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และไม่มีเวลาติดตามราคาทองคำ

10 กองทุนทองคํา ปี 2023

1. I-GOLD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์

I-GOLD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์

I-GOLD เป็นกองทุนทองคำจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่ล้อกับการลงทุนทองคำในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนตัวนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนทองคำในต่างประเทศ แน่นอนว่ามีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ดังนั้นต้องยอมรับในส่วนของตรงนี้ ผลารดำเนินงานของกองทุนเฉลี่ยในรอบ 3 ปี ผลตอบแทนที่ 9.86% และมีค่าความผันผวนของกองทุนที่ 14.28% นั่นเอง

2. KT-GOLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

KT-GOLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

กองทุน KT-GOLD จะลงทุนในกองทุนอื่น หรือกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน มีนโยบายป้องกันเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย และที่สำคัญเลยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อและการขายหน่วยลงทุน

3. UOB Asset Management

UOB Asset Management

สำหรับ กองทุนเปิด UOBSG-D เป็นกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล มีความโดดเด่นด้วยเรื่องของนโยบายจ่ายปันผล โดยกองทุนจะกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี เพิ่มโอกาสการไม่มีขั้นต่ำซื้อ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนทองคำตัวนี้เลยมีความสนใจอย่างมากนั่นเอง

4. PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ

อีกหนึ่งกองทุนทองคำที่น่าสนอีกหนึ่งตัวกับ PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลัง เฉลี่ยในรอบ 3 ปีกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ 10.47% โดยจะเน้นการลงทุนแบบ Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ. ฟิลลิป ที่มีนโยบายการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพียงกองทุนเดียว สัดส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ภายในประเทศ ซึ่งต้องมีอายุสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านความเสี่ยงกองทุนถูกจัดให้มีความเสี่ยงที่สูงมาก ด้วยระดับความเสี่ยงที่ 8 นั่นเอง

5. K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

พูดถึงกองทุนทองคำจากธนาคารกสิกรไทยกันหน่อยกับ K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล เรียกได้ว่าเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน โดดเด่นด้วยนโยบายป้องกันความเสี่ยง และยังเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนด้วยเงินเงินทุนของโครงการที่มากกว่า 35,000 ล้านบาท สำหรับกองทุนทองคำตัวนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่ง และยังเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล และยังป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มากกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศด้วย

6. KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์

KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์

กองทุนทองคำที่น่าสนใจ KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ เป็นกองทุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มาพร้อมความโดดเด่นนโยบายคิดค่าธรรมเนียมที่ฟรีซื้อและขายนั่นเอง เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากอีกหนึ่งกองทุนทองคำที่น่าสนใจ KF-GOLD กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนหลัก ซึ่งปัจจุบันกองทุนหลักที่ KF-GOLD เข้าไปลงทุนคือ SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก จุดที่โดดเด่นของกองทุนนี้คือนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่มีการคิดทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อและการขาย และรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งเข้าและออกอีกด้วย

7. TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

กองทุนทองคำจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยธนชาต TMBGOLD กองทุนที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยมุ่งหวังการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยปัจจุบันกองทุนได้เข้าซื้อหน่วยลงทุนของ SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

8. UOBSG-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

UOBSG-N กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

UOBAM เป็นกองทุนทองคำจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เหมาะกับคนที่สามารถยอมรับความเสี่ยง โอกาสกำไรและขาดทุนสูง มีนโยบายการลงทุนหลักในต่างประเทศในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนถูกประเมินให้มีระดับความเสี่ยงกองทุนที่ 8 ดังนั้นกองทุนจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม และสามารถยอมรับความผันผวนที่สูงของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นจนได้กำไร หรือลดลงจนขาดทุนมากก็ได้

9. BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

กองทุนทองคำ 2023 BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ กองทุนทองคำที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust มีเป้าหมายการลงทุนในการสร้างผลตอบแทนให้ล้อไปกับผลตอบแทนของราคาทองคำ กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ 11.73%

10. SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุน SCBGOLD กองทุนทองคำจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีความโดดเด่นด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพิ่มโอกาสเข้าถึงที่มากกว่า ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยในรอบ 3 ปีของกองทุนที่สามารถทำได้สูงถึง 12.31% กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan

Supawit Nitipatnakun