BEEFINAN

5 กองทุนน่าสนใจ 2566 จาก ธนาคารกสิกรไทย ระดับความเสี่ยง 4

5 กองทุนน่าสนใจ 2566 จาก ธนาคารกสิกรไทย ระดับความเสี่ยง 4

กองทุนน่าสนใจ 2566 จาก หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ซึ่ง 5 กองทุนน่าสนใจ เราได้คัดมามาแล้วว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ 4 จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

กองทุน K-SFPLUS กองทุนน่าสนใจ 2566 ความเสี่ยงระดับ 4 กองทุน มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 500 บาท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เป็นกองทุนที่เอาเงินไปลงทุนเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง ไทย กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย เกาหลีใต้ นั่นเอง กองทุนนี้เหมาะกับคนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย

  • ลงทุนเงินฝาก/ตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ
  • ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1

K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1
K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1

กองทุน K-PLAN1 เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ครั้งต่อไป และขั้นต่ำขายคืน 500 บาท ในส่วนของนโยบายการลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยจะจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ทั้ง ไทย กาต้าร์ และประเทศจีน  เหมาะสมกับคนที่ต้องการลงทุน 6 เดือนขึ้นไป และคนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจจะต่ำได้

  • ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
  • ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม

K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม

กองทุน K-SF-SSF เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และยังลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงิน และยังเป็นกองทุนมีความเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรกหรือซื้อครั้งถัดไป 500 บาท ไม่มีกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการขายคืน นำเงินไปลงทุนกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ พันธบัตร นั่นเอง

  • SSF ลงทุนเงินฝาก/ตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 50%
  • ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุน K-SF เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนที่ที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ต้องการการซื้อขายที่คล่องตัว และยังเหมาะกับคนที่ต้องการพักเงิน 1 เดือนขึ้นไป มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ครั้งต่อไป และขั้นต่ำขายคืน 500 บาท โดยมีสัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน คือ พันธบัตร เงินฝาก หุ้นกู้ และอื่นๆ ใครที่กำลังมองหาแหล่งหรือกองทุนที่สามารถพักเงินระยะสั้น โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ความเสี่ยงต่ำ ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ ต้อง กองทุน K-SF แลย

  • ลงทุนเงินฝาก/ตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 50%
  • ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุน K-CBOND-A เป็นประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศหรือตราสารหนี้ไทย เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ เน้นหุ้นกู้ โดยมีประเภททรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร เงินฝาก หุ้นกู้ และอื่นๆ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ครั้งต่อไป และขั้นต่ำขายคืน 500 บาท สำหรับกองทุนนี้เหมาะกับคนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายได้อย่างอิสระ ลงทุนได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และคนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก

  • ลงทุนตราสารหนี้ไทย เน้นหุ้นกู้
  • ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุน ความเสี่ยงระดับ 4 มือใหม่ยิ่งต้องหาความรู้

เป็นยังไงกันบ้างกับ 5 กองทุนน่าสนใจ 2566 จาก ธนาคารกสิกรไทย ระดับความเสี่ยง 4 แน่นอนว่าลงทุนที่เสี่ยงที่สุด นั่นก็คือ การลงทุนโดยไม่มีความรู้ พอขาดทุนก็จะบอกว่า ลงทุนกับกองทุนผลตอบแทนไม่ดี ขาดทุน กลับไปฝากเงินกับธนาคารยังดีกว่า ดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนจะเข้าวงการลงทุน ยิ่งมือใหม่ยิ่งต้องหาความรู้ และที่สำคัญเลยเมื่อเอาเงินไปลงทุนแล้วต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ เราสามารถเลือกลงทุนกองทุนรวมได้ตามความต้องการในการลงทุนของตัวเราเอง เพียงแค่ศึกษาหาความรู้ให้มากแค่นั่นเอง

.

สามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ประกัน และสังคมทางการเงินได้ที่ Beefinan