BEEFINAN

8 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2023 คุ้มครองครอบคลุม เคลมง่ายสบาย ๆ

8 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2023 คุ้มครองครอบคลุม เคลมง่ายสบาย ๆ

ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งประกันที่ได้รับความนิยม ปัจจุบันมีประกันสุขภาพให้เลือกหลายรูปแบบ โดยทางบริษัทประกันตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันตามสัญญา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ โรคร้ายแรง บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักว่ากันว่า ประกันสุขภาพ มีความสำคัญยังไง และแนะนำ 10 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2023 ที่รองรับความเสี่ยงจากโรคภัย บาดเจ็บอุบัติเหตุ กันด้วย

สารบัญ

ประกันสุขภาพ คืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้งจะเป็นอาการเจ็บป่วยอาการเล็กน้อยรับยากลับบ้านจนถึงเจ็บหนักอาการหนักนอนโรงพยาบาล แล้วประกันสุขภาพคุ้มครองโรคอะไรบ้าง ขึ้นอยู่ว่าความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับหลักประกันสุขภาพของแต่ละแผน คือ แผนอาจคุ้มครองมากกว่า 1 โรค และบางแผนประกันสุขภาพบางแผนอาจคุ้มครองโรคเฉพาะ เป็นต้น

ประกันสุขภาพมีแบบไหนบ้าง สามารถแยกออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม จะเห็นได้มากในบริษัทหรือตามองค์กร เป็นสวัสดิการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กร ขึ้นอยู่แต่ละบริษัท มีทั้งคุ้มครองแบบต่ำและคุ้มครองแบบสูง
 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นประกันสุขภาพที่ซื้อมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันเพียงคนเดียว โดยสามารถเลือกและกำหนดตามความต้องการของแต่ละคนให้เหมาะตามความเสี่ยงของคนนั้น ๆ

.

ประกันสุขภาพ สามารถแบ่งประเภทตามความคุ้มครองได้ ดังนี้

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

สำหรับประกันสุขภาพผู้ป่วยใน จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่หมอหรือคำวินิจฉัยจากแพทย์ต้องการให้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถตรวจเช็กกรมธรรม์ว่าประกันสุขภาพนี้คุ้มครองโรคอะไรบ้าง ความคุ้มครองค่ารักษา ค่าห้องกี่บาท

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่จำเป็นต้องแอดมิดหรือไม่หาหมอในกรณีที่บาดเจ็บ ป่วยเล็กน้อย ตรวจ รับยา กลับบ้าน โดยประกันจะคุ้มครอง เช่น คุ้มครองค่าตรวจ ค่ายา เป็นต้น

3. ประกันโรคร้ายแรง

สำหรับประกันสุขภาพจะให้การคุ้มครองการรักษาโรคร้ายแรงเฉพาะ รองรับการรักษาโรคที่ใช้เวลามาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูง ยังครอบคลุมถึงโรคจากการบาดเจ็บร้ายแรงที่ต้องใช้หมอหรือแพทย์เฉพาะทางมาทำการรักษาโดยเฉพาะ

4. ประกันอุบัติเหตุ

ในส่วนของประกันอุบัติเหตุจะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากอุบัติที่ไม่คาดฝัน คุมครอง คลอบคุม ตั้งแต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไปจนถึงทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเลย

5. ประกันชดเชยรายได้

สำหรับประกันชดเชยรายได้เป็นประกันในประเภททำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บจนทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้

.

วิธีการเลือกประกันสุขภาพ

เมื่อเราได้ทราบเกี่ยวกับประกันคืออะไร และมีประเภทอะไรบ้างไปแล้ว เราก็ต้องมาศึกษาว่า วิธีการเลือกประกันสุขภาพ ที่เหมาะกับเรามันเลือกยังไง ต้องคำนึงเรื่องไหนบ้าง พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. เลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

อย่างที่ทราบกันดีว่า ประกันสุขภาพมีหลายประเภทให้คุณเลือกสรร แต่ละประเภทก็จุดเด่นแตกต่างกันไป

เลือกแผนประกันสุขภาพที่มี OPD หรือ IPD ที่เหมาะสมกับตัวเอง

 • ประกันแผน OPD ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจพบแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา รวมถึงการรักษาต่าง ๆ ที่ใช้เวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมง เหมาะกับผู้เอาประกันที่ต้องเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้นอนพักที่โรงพยาบาล
 • ประกันแผน IPD ประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน หรือมีการนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล คุ้มครองค่าใช้ทั้งหมดที่รักษา ทั้งค่าห้องพัก ค่าพยาบาลต่าง ๆ แต่สำหรับประกันรูปแบบนี้ข้อเสียไม่คุ้มครองกรณีเข้ารับรักษาแบบผู้ป่วยนอก รวมไปถึงยังมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่างกันออกไปตามแผนที่เลือก เช่น เหมาจ่ายทั้งหมด หรือมีวงเงินจำกัดค่ารักษา เป็นต้น

.

เลือกเบี้ยประกันและการผ่อนชำระ เหมาะกับการเงินตัวเอง

การเลือกเบี้ยประกันควรคำนึงถึงสวัสดิการของแต่ละบุคคลที่อาจจะได้รับจากครอบครัว จากการทำงาน หรือจากสิทธิต่าง ๆ โดยควรเลือกซื้อแผนประกันที่นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว ควรดูระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกัน และต้องดูความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของผู้ซื้อประกันควบคู่ไปด้วย เพราะว่าดอกเบี้ยบางตัวจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี หรือ ทุก 5 ปี แนะนำว่าให้ทำตั้งแต่ร่างกายแข็งแรง ไม่ม๊โรคภัย จะได้พิจารณาคุ้มครองทุกโรค

.

2. เลือกแผนประกันคุ้มครองโรคที่กังวลหรือมีความเสี่ยง

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโรคร้ายแรงจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น กรรมพันธุ์ อาจจะต้องเลือกแผนประกันที่คุ้มครองโรคที่เรากำลังกังวลหรือคิดว่ามีความเสี่ยง พิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

เลือกประกันสุขภาพที่คุ้มครองครอบคลุม

รูปจาก : สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ขอแนะนำให้เลือกซื้อแผนประกันที่สามารถครอบคลุมคุ้มครองเฉพาะโรคที่กังวลหรือมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบเจาะจงจะดีกว่า กรณีที่ต้องเคลมประกันจะได้สิทธิที่ครอบคลุมการรักษาโรคนั้น ทั่วไปแผนประกันจะคุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรงด้วยกัน ได้แก่

 • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 • กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ
 • ภาวะติดเชื้อหรือบาดเจ็บร้ายแรง
 • โรคร้ายแรงทั่วไป เช่น ตาบอด อัลไซเมอร์

.

เลือกแผนที่ได้รับเงินก้อนชดเชยจากบริษัทประกันเมื่อตรวจพบโรคที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับการชดเชยในการจ่ายสินไหมแก่ผู้รับประกัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันตรวจพบโรคร้ายจะมี 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

 1. ชดเชยแบบเงินก้อน จะได้เงินก้อนเต็มจำนวนหรือหากจ่ายตามระยะรุนแรงของโรค
 2. จ่ายค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายตามจริงทั้งหมดหรือจ่ายตามวงเงินที่ลูกค้าเลือกซื้อแผนประกันไว้

.

เลือกประกันสุขภาพที่ไม่ปฏิเสธการต่ออายุสัญญา

สำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคสามารถทำประกันได้ มีเงื่อนไขในการรับประกันต้องมีประวัติสุขภาพ ทางบริษัทประกันจะประเมินและพิจารณา เช่น ค่าสัดส่วน BMI เกินมาตรฐาน บริษัทอาจจะมีการรับแบบมีเงื่อนไข ยกเว้นโรคเบาหวาน ความดันหรืออาจจะถูกพิจารณาเพิ่มเบี้ยประกันแทน

.

3. เลือกแผนประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขน้อย สำหรับผู้สูงอายุ

แน่นอนว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ อาจจะมีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นเราควรเลือกแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุม เงื่อนไขไม่มาก สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้อย่างสะดวก เน้นประกันที่มีเงื่อนไขไม่มาก เช่น ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เหมาะกับคุ้มครองผู้สูงอายุในช่วงอายุ 55 – 75 ปี โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือตรวจพบโรคแล้ว ข้อเสียคือเบี้ยประกันค่อนข้างสูง โดยแผนการประกันนี้จะคุ้มครองทุกโรค แต่ยกเว้นผู้ป่วย HIV

.

4. เลือกแผนประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก

อีกหนึ่งประกันสุขภาพกับการวางแผนสุขภาพให้กับเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม วัยเด็กเป็นช่วงวัยภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ จึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากกว่า ดังนั้นการเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มครองทุกโรคในเด็กจึงสำคัญอย่างมาก มี 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

 1. แบบเหมาจ่าย คือ มีวงเงิน 1,000,000 ล้านบาทต่อปี แผนนี้ครอบคลุมทุกการรักษาทุกโรค แต่แบบเหมาจ่ายนี้จะมีเบี้ยประกันค่อนข้างสูง โดยใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท รวมถึงค่าห้องรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นบางอัน
 2. แบบกำหนดค่ารักษาตามค่าห้อง คือ จะสามารถเบิกค่าห้องพักพยาบาลตามวงเงินแผนที่เลือก เหมาะกับเด็กจะมีโรคที่คุ้มครองเหมือนกับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ และมีเงื่อนไขว่า คือ ภายใน 120 วันก่อนทำประกันจต้องไม่ตรวจพบโรคที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น เนื้องอก โรคไส้เลื่อน มะเร็ง เส้นเลือดขอดที่ขา  ริดสีดวงทวาร เป็นต้น

.

8 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2023 คุ้มครองครอบคลุม เคลมง่ายสบาย ๆ

1. Sunday ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ซันเดย์ อินชัวร์เทค

สำหรับประกันสุขภาพตัวนี้ จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่ต้องสำรองจ่าย มีแผนประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลายตามความคุ้มครองที่ต้องการ ยังมาพร้อมเบี้ยราคาไม่แพง ค่าห้องสูงสุดต่อคืน ได้ถึง 10,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ 600+ แห่ง ประกันตัสนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการเคลม ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริง ทำง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

.

2. AIA INFINITE CARE สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

บริษัทประกันชื่อดังอย่าง AIA ได้เปิดตัวสัญญากลุ่มพยาบาลนี้ เหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว และต้องการซื้อแบบเสริมเข้ามาใช้งานร่วมกัน เรียกได้ว่าได้รับความสนใจอย่างมาก โดยคุ้มครองสูงสุด 120 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั่วโลกเลยทีเดียว ไม่ว่าเราจะป่วยไข้จากโรคทั่วไปโรคร้าย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีค่าห้องพักสูงถึง 25,000 บาท/คืน เป็นระยะเวลายาวนานถึง 365 วันเลย

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AIA INFINITE CARE

.

3. Muang Thai Life ความคุ้มครองสุขภาพ Elite Health

อีกหนึ่งประกันชั้นดีเลยอีกตัวเลย Muang Thai Life ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยจนถึงหลังการรักษา คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็ง และยังคุ้มครองรักษาพยาบาลก่อนเจ็บป่วย อย่าง ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน คุ้มครองทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีวงเงินคุ้มครองสูงสุดตั้ง 20 – 100 ล้านบาท ยังมาพร้อมความคุ้มครองหลังจากการรักษาพยาบาล โดยมีการทำกายภาพบำบัดหรือค่าพยาบาลส่วนตัวอีกด้วย

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Muang Thai Life

.

4. Generali ประกันสุขภาพ GEN HEALTH LUMP SUM แผน All In One

แผนประกันสุขภาพ All In One ครอบคลุมทุกความต้องการ เรียกได้ว่าเป็นอีกประกันสุขภาพเป็นที่ได้รับความนิยม เพราะว่าครอบคลุมแทบจะทุกความต้องการเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ รวมไปถึงโรคร้ายแรงด้วย เหมาจ่าย IPD มาพร้อมค่าห้องพัก ไม่ต้องสำรองจ่ายกับทางโรคพยาบาลกว่า 444 แห่งทั่วไทย พร้อมค่าห้องพักสูงสุด 8,000 บาท/วัน และที่สำคัญเลยสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Generali

.

5. Bangkok Life Assurance ประกัน สุขภาพ สุขสันต์

ขอแนะนำประกันโรคร้ายจาก Bangkok Life Assurance คุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายอื่น ๆ รวม 50 โรค ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายสูงสุดถึง 3,000,000 บาท ให้เลือกทั้งหมด 4 แผน และทุกแผนจะมาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท สมัครง่ายทางออนไลน์ เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย

.

6. Allianz Ayudhya ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

เอาใจพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ ด้วย ประกันสุขภาพเด็กจาก Allianz Ayudhya ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย สามารถเลือกสัญญาเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอกหรืออุบัติเหตุได้ด้วย คุ้มครองแบบเหมาจ่าย สูงสุด 1.2 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงด้วย โดยทางบริษัทจะคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี และคุ้มครองผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซื้อให้เด็กหรือบุตรหลานเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เราอุ่นใจเมื่อลูกหลานเจ็บป่วย

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Allianz Ayudhya

.

7. Cigna ประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน

ประกันสุขภาพมิติใหม่นี้จะให้ความคุ้มครองกลุ่มโรค Office Syndrome ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม, ไมเกรน รวมไปถึงกรดไหลย้อน มีให้เลือกทั้งหมด 3 แผน ไม่ต้องสำรองจ่าย ราคาเอื้อมถึงได้ โดยแต่ละแผนจะจะขึ้นอยู่ตามแต่ละเงื่อนไขและเงินวงเงินคุ้มครอง ใครที่ปวดคอบ่าไหลไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Cigna

.

8. FWD ประกันมะเร็ง Easy E-CANCER

อีกหนึ่งประกันมะเร็งที่น่าสนใจจาก FWD ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สามารถนำเบี้ยประกันนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยทางบริษัทจะจ่ายเงินก้อนให้กับคุณเมื่อตรวจพบมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท โดยจะให้ความค้มครองกับโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เพื่อให้นำไปรักษาตัวในโรงพยาบาล อีกหนึ่งจุดเด่นของประกันตัวนื้คือ คุ้มครองทันทีได้รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์เลย

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FWD

.

มีประกันสุขภาพวันนี้ อุ่นใจในอนาคต

เป็นยังไงกันบ้างกับ 8 ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี ปี 2023 คุ้มครองครอบคลุม เคลมง่ายสบาย ๆ สำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพสักตัว เป็นการลงทุนลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ข้างหน้าได้ ยังไงก็ตามนอกจากจะมีประกันสุขภาพดี ๆ สักตัวแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันด้วย

.

สามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ประกัน และสังคมทางการเงินได้ที่ Beefinan

Waruntorn Hiratwatnaku