BEEFINAN

ราคา แฟรนไชส์ อเมซอน อยากมีธุรกิจลงทุนกี่บาท

ราคา แฟรนไชส์ อเมซอน อยากมีธุรกิจลงทุนกี่บาท

แฟรนไชส์ อเมซอน อีกหนึ่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย หนึ่งในแฟรนไชส์สัญชาติไทยที่จำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ปัจจุบันมีสาขามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ตามตึกออฟฟิศ จุดแวะพักรถ ย่านชุมชน และที่อื่น ๆ ใครที่กำลังมองหาธุรกิจ ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นแฟรนไชส์ที่น่าลงสนใจ หากต้องการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อเมซอน จะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ คุณสมบัติผู้สมัครเป็นอย่างไร รูปแบบที่ตั้งของร้านเป็นยังไงบ้าง มาดูกันเลย

แฟรนไชส์ อเมซอน ลงทุนกี่บาท

แฟรนไชส์อเมซอน ลงทุนกี่บาท

หลักฐานการสมัคร เปิดร้านอเมซอน

1. ใบสมัคร ทำการสมัครใน E-Form ที่ https://www.cafe-amazon.com/franchise กรอกรายละเอียดสำคัญ ระบุพิกัดตั้งของร้าน (ละติจูด,ลองจิจูด) และแนบรูปถ่ายเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบ จุดที่ตั้ง ให้อย่างครบถ้วน

2. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร แฟรนไชส์อเมซอน

  • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
  • มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • มีความพร้อมด้านการลงทุนและด้านบุคลากร
  • ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนดและผ่านการทดสอบของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
  • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
ที่ตั้งของร้าน แฟรนไชส์อเมซอน

รูปแบบที่ตั้งของร้าน แฟรนไชส์อเมซอน

นอกอาคาร (Stand Alone)

  • ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon
  • ขนาดพื้นที่ 100 – 200 ตร.ม. ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม)
  • พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
  • พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
  • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคารและ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ในอาคาร (Shop)

  • พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ
  • ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีพื้นที่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป
  • ในกรณีที่พื้นที่ที่เสนอพิจารณาอยู่ในอาคารหรือโครงการ ต้องแนบแปลนโครงการพร้อมทั้งระบุจุดที่ตั้งร้าน

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิต่างๆ

อเมซอน ลงทุน

1. ในอาคาร (Shop) งบลงทุน 2,349,000 – 3,709,000 บาท (ไม่รวม VAT)

  • ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม ขึ้นไป
  • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท
  • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
  • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
  • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ฯ 100,000 บาท
  • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน** 85,000 บาท
  • Franchise fee 150,000 บาท

2. นอกอาคาร (Stand Alone) งบลงทุน 2,649,000 – 4,209,000 บาท (ไม่รวม VAT)

  • ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม(รวมสวนหย่อม)
  • ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 3,000,000 บาท
  • ค่าออกแบบ 60,000 บาท
  • อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
  • หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ฯ 100,000 บาท
  • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน** 85,000 บาท
  • Franchise fee 150,000 บาท
เปิดร้านอเมซอน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สิทธิในการใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า
  • สิทธิในการใช้ระบบ POS
  • การใช้สูตร / ซื้อวัตถุดิบสินค้า Cafe Amazon
  • คู่มือการปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon
  • จัดกิจกรรมทางการตลาด
  • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน
  • ช่วยเหลือช่วงเปิดร้าน ให้คำแนะนำ
  • อบรมการบริหารจัดการร้าน

เงื่อนไขแฟรนไชส์อเมซอน

  • ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายรายเดือน
  • ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
  • อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan

Waruntorn Hiratwatnaku