BEEFINAN

สินเชื่อรถแลกเงิน กับข้อควรรู้ที่สำคัญ

สินเชือแลกรถ

สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่เชื่อว่าหลายคนนั้นกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องการใช้เงินก้อนในช่วงเวลายากลำบาก หรือในช่วงเวลาจำเป็น พี่อาจจะมีเงินอยู่ในมือไม่เพียงพอและต้องการเงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติม ด้วยการนำเอารถยนต์ที่เราผ่อนหมดแล้วมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน โดยสินเชื่อในลักษณะนี้นั้นก็จะให้ความสำคัญ และมีจุดสำคัญนั่นก็คือ รถยนต์ของคนนั้นจะต้องผ่อนหมดแล้วนั่นเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ แล้ววันนี้เราก็ได้นำเอาข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อในรูปแบบนี้มาฝากกัน เพื่อทำให้คุณนั้นสามารถเข้าใจ และสามารถทำการขอสินเชื่อได้อย่างถูกต้องลองไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจกันบ้าง 

สินเชื่อรถแลกเงิน กับข้อควรรู้ที่สำคัญ
สินเชื่อรถแลกเงิน กับข้อควรรู้ที่สำคัญ

สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 

สินเชื่อรถแลกเงิน ที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นโดยจะมีเรื่องของรูปแบบให้เลือกว่าจะเป็นแบบคงที่หรือแบบลดต้นลดดอก ทางนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องชำระ และเราควรจะเลือกบริษัทที่มีดอกเบี้ยต่ำเพื่อจะทำให้เรานั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง และนอกจากนี้แล้วยังมีรายละเอียดควรรู้ดังต่อไปนี้

สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 
สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 

ค่างวดรถ

ปกติแล้วในกรณีที่เรากู้ซื้อรถยนต์ใหม่ หรือทำ สินเชื่อรถแลกเงิน ค่างวดที่ชำระในแต่ละเดือนนั้นจะประกอบไปด้วยในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย แต่สำหรับการกู้เงินที่เกิดจากการนำรถยนต์ปลอดภาระเข้าเป็นหลักประกัน จากในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว เรายังก็มีการชำระในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ดอกเบี้ยคงที่กับลดต้นลดดอก รูปแบบไหนแพงกว่ากัน โดยรายละเอียดของทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ไม่เหมือนกันโดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

กรณีอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน

สำหรับดอกเบี้ยลดต้นลดดอกจะถูกกว่าเนื่องจากดอกเบี้ยในแต่ละเดือนจะคำนวณจากเงินกู้คงเหลือที่ลดลงจากการจ่ายค่างวดเข้าไปในทุกๆเดือนซึ่งจะถูกนำไปชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยก่อนในส่วนที่เหลือจะไปชำระเงินกู้ โดยเงินกู้คงเหลือก็จะถูกนำไปคิดดอกเบี้ยในเดือนถัดไปนั่นเอง ต่างจากดอกเบี้ยแบบคงที่ที่มีการคิดดอกเบี้ยในแต่ละเดือนโดยคำนวณจากเงินกู้เต็มจำนวนโดยดอกเบี้ยนี้ที่คำนวณได้จะนำมาถูกหารเป็นจำนวนงวดเป็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่ากันทุกๆเดือนนั่นเอง 

กรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน

สำหรับรูปแบบนี้เราสามารถแปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพื่อทำการเปรียบเทียบได้ โดยการนำเอาอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกคูณด้วย 1.8 ก็จะได้ค่าที่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้อย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่มีอัตราดอกเบี้ย 3.85 ต่อปีเฉลี่ยค่าผ่อนแต่ละเดือนอยู่ที่ 4,253 บาท ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.42 เปอร์เซ็นต์ต่อปี มีค่าผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 4,280 บาท ซึ่งส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ห่างกันมากถึงแม้ว่าดูแล้วอัตราดอกเบี้ยจะต่างกันมาก 2 เท่าตัวเลยทีเดียว 

แปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพื่อทำการเปรียบเทียบได้
แปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพื่อทำการเปรียบเทียบได้

ควรเลือก สินเชื่อรถแลกเงิน อย่างไรให้เหมาะสม

นอกจากในส่วนของการเลือกดอกเบี้ยแล้วยังต้องมีการเปรียบเทียบว่าแหล่งไหนถูกหรือแพง และควรจะอยู่ในเรื่องของการผ่อนชำระร่วมด้วย ในกรณีเราใช้เงินไม่นานไม่กี่เดือนก็สามารถนำเงินมาปิดคืนได้หรือสามารถนำเงินมาปลูกได้เรื่อย ๆ ควรเลือกแบบลดต้นลดดอกก็จะใช้หนี้หมดเร็วขึ้น สำหรับใครตั้งใจว่าจะผ่อนไปเรื่อยๆแบบไม่รีบปิดก็ควรเปรียบเทียบหาดอกเบี้ยที่จ่ายแบบไหนว่าถูกกว่ากัน ถ้าหากเราเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และมีการเทียบในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ถ้าหากในอนาคตอยากปิดหนี้ก่อนกำหนดก็จะไม่ได้ช่วยประหยัดในส่วนของดอกเบี้ยเท่าไหร่ 

มีการเปรียบเทียบว่าที่ไหนถูกหรือแพง และควรที่จะอยู่ในเรื่องของการผ่อนชำระร่วมด้วย
มีการเปรียบเทียบว่าที่ไหนถูกหรือแพง และควรที่จะอยู่ในเรื่องของการผ่อนชำระร่วมด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลรายละเอียดที่เรานำมาแนะนำการเกี่ยวกับการขอสินเชื่อรถแลกเงิน จะว่าอะไรคนนั้นก็อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และยังไม่เคยรู้ว่าในส่วนของการทำสินเชื่อในลักษณะนี้นั้นจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง เพราะฉะนั้นการศึกษาข้อมูลข้างต้นจะช่วยทำให้คุณนั้นรู้เท่าทันและสามารถจะทำการขอสินเชื่อได้ประโยชน์คุ้มค่ามากสุด และเสียดอกเบี้ยน้อยสุดอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้