BEEFINAN

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปเป็นรูปเป็นร่าง สิ้นเดือน ตุลาคม 2566

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สรุปเป็นรูปเป็นร่าง สิ้นเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่กระทรวงการคลัง ดาดการณ์ว่า เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถทำได้จริง สรุปเป็นรูปเป็นร่าง สิ้นเดือน ตุลาคม 2566 โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงถึง นโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ว่า รัฐบาลจะยังคง เดินหน้านโยบายเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านกระเป๋าดิจิทัล ให้กับประชาชน

และ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า “เราจะไม่ทำเป็นไปไม่ได้ เราจะพยายามให้มากที่สุด โดยที่พิจารณาถึง รายละเอียดกรอบของกฎหมาย แล้วก็ภาระของงบประมาณ วินัยทางการเงินการคลัง”

เงินดิจิทัล คืออะไร

สำหรับ เงินดิจิทัล มันใช่เป็นการผลิตเงินขึ้นมาใหม่ เงินทุกบาทยังอยู่ภายใต้กฎหมายการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ โดยเงินเหล่านี้ไม่ได้ปรับมูลค่า แต่เปลี่ยนเป็นเงินที่ใช้ผ่านระบบดิจิทัล จะถูกกำหนดเงื่อนไขในการใช้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อาทิ กำหนดให้มีการใช้ครั้งแรกก่อน 6 เดือน กรอบระยะทาง สินค้าและประเภทของบริการที่ห้ามใช้ เป็นต้น เงื่อนไขจะบังคับให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มากกว่า แต่ข้อจำกัดคือ ไม่สามารถนำไปออมได้ ชดใช้หนี้สิน รวมไปถึงอบายมุขด้วย

ประเด็นที่จะชี้แจงถึงนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

1.ทำไมต้องมีโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เนื่องจากคนต่างจังหวัด รอนโยบายนี้ ตามที่รัฐบาลได้หาเสียงไว้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างในโครงการนี้ แต่ก็ต้องเดินหน้าให้สำเร็จจากความคาดหวังของประชาชนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่างเพิ่มขึ้น ทั้งหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ ต้องยอมรับบริบทตอนนี้เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบาง จึงจำเป็นที่จะต้องเดินหน้านโยบายนี้

2.เงินดิจิทัลคืออะไร เงินดิจิทัล ไม่ใช่การผลิตเงินขึ้นมาใหม่ โดยยังเป็นไปตามกรอบกฎหมาย ไม่ได้พิมพ์เพิ่ม แต่เป็นเงินที่จะใช้ผ่านระบบดิจิทัล บนเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่สามารถนำไปสู่การออม การชำระหนี้ แต่เป็นการทำให้เกิดกลไกในการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ

3.ระยะทางการใช้เงินที่ระยะ 4 กิโลเมตร ล่าสุดมีแนวโน้มที่จะขยายระยะทาง อาจเป็นตำบล อำเภอ หรือ จังหวัดโดยจะมีข้อสรุปในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

4.แหล่งที่มาของวงเงินในการดำเนินโครงการ ยังต้องรอความชัดเจน โดยจะใช้แหล่งที่มาจากวงเงินงบประมาณเป็นหลัก และยึดหลักวินัยการเงินการคลัง

5.การทำงานร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) ที่ผ่านมาการทำงานสอดประสารกัน และมีการหารือกันโดยตลอด รวมทั้งไม่มีปัญหาในการทำงานหรือข้อขัดแย้งแต่อย่างใด ซึ่งทาง ผู้ว่า ธปท. ก็อยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วย

แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยึดมั่นในวินัยทางการเงินการคลังต้องใช้เวลาในการพิจารณา โดยแหล่งที่มาสำหรับเงินในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้น จะใช้แหล่งของงบประมาณเป็นหลักใหญ่ โดยรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ต้องรอความชัดเจนช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2566 นี้

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan

Supawit Nitipatnakun