BEEFINAN

รู้หรือไม่ ประกันอัคคีภัย คืออะไร และจำเป็นต้องทำหรือไม่

การทำประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย เป็นอีกหนึ่งประการที่มีการคุ้มครองความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้หรือฟ้าผ่ารวมไปถึงการระเบิดของแก๊ส โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ไม่รวมฐานราก แล้วทรัพย์สินในสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่เรามีการกู้ซื้อบ้านนั้นเรานั้นจำเป็นจะต้องทำประกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นั่นเอง สำหรับวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันอัคคีภัยมาแนะนำกัน ไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง 

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย คืออะไร 

ประกันอัคคีภัย คือประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองในเรื่องของความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ทางกรณีไฟไหม้หรือฟ้าผ่ารวมไปถึงการระเบิดของแก๊สตามที่ได้กำหนดไว้ โดยรวมแล้วการคุ้มครองนั้นจะไม่รวมถึงไฟไหม้ที่เกิดจากแผ่นดินไหวแรงระเบิดหรือการลุกไหม้ตามธรรมชาติ แต่ก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดของกรมธรรม์ในการทำอีกด้วยเพราะบางฉบับอาจจะมีการคุ้มครองในบางส่วน 

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรได้บ้าง 

ขายของน่าจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าประกันอัคคีภัยนั้นมันคุ้มครองอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำประกันหรือไม่ทำประกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

  • สิ่งปลูกสร้างที่ไม่รวมฐานราก ประกันอัคคีภัยนั้นจะคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ไม่รวมฐานรากส่วนของบ้านที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป เช่น เสา ผนัง หลังคา พื้นประตู หน้าต่าง รั้ว อาคารจอดรถ เป็นต้น 
  • ทรัพย์สินในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องดนตรี เป็นต้น 
ความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

แต่อย่างไรก็ตามประกันอัคคีภัยนั้นจะไม่รวมรายการที่คุ้มครองดังต่อไปนี้ 

  • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ 
  • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ รวมไปถึงทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ และอัญมณี
  • โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายที่เกินกว่า 10,000 บาท 
  • ต้นฉบับหรือเอกสารแบบแปลนต่างๆ 
  • หลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์ต่างๆ อากรแสตมป์ เงินตรา สมุดบัญชี 
  • วัตถุระเบิด หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น 

ควรเลือกทำประกันอัคคีภัยอย่างไร 

สำหรับตามกฎหมายนั้นเราจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่จะไม่เกินมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินภายในบ้านและทุนประกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำประกันเกินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านราคา 4 ล้านบาทก็แต่เลือกทุนประกัน 10 ล้านบาท ไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็จะรับสินไหมทดแทนสูงสุดเพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้เราช่วยประหยัดในเรื่องของค่าเบี้ยนั้นเองแต่เราควรที่จะเลือกทุนประกันที่คุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านเราราคา 4 ล้านก็ควรเลือกทุนประกันอย่างน้อย 2.8 ล้านเพราะถ้าหากเกิดเหตุก็จะได้สินไหมทดแทนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์จากมูลค่าความเสียหายที่ไม่เกินทุนประกันนั่นเอง 

การทำประกันอัคคีภัย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำประกันต้องทำอย่างไร 

ในกรณีที่คุณมีความสนใจต้องการทำประกันอัคคีภัยนั้นตามปกติแล้วเมื่อเราตกลงทำสัญญากู้ซื้อบ้านธนาคารเจ้าของสัญญาจะเป็นผู้เสนอประกันอัคคีภัยให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วและให้เราทำสัญญาในพร้อมกันทีเดียวและถ้ารู้สึกว่าประกันบ้านที่ธนาคารนั้นเสนอมีเงื่อนไขไม่ดีพอก็สามารถซื้อประกันกับบริษัทได้แต่ธนาคารเจ้าของสัญญาจะต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์จากประกันนั้นโดยธนาคารเจ้าของสัญญาจะยอมรับได้นั่นเองในกรณีที่เราซื้อเงินสดก็สามารถเลือกซื้อจากประกันเจ้าที่เราพอใจกับรายละเอียดของกรมธรรม์ก็จะต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละบริษัทประกันจะมีกรมธรรม์อย่างไรและมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไรกันบ้าง

ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเลือกทำประกันอัคคีภัยก็จะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนว่าเงื่อนไขของบริษัทแต่ละบริษัทรวมถึงเบี้ยประกันและความคุ้มครองต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนในการเคลมนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ต้องเลือกให้เหมาะสมและเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับตัวของผู้ซื้อประกันภัยให้มากที่สุด และมีความคุ้มค่ามากที่สุดกับเงินที่จะต้องเสียไปนั่นเอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่จะช่วยทำให้คุณนัทมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับประกันอัคคีภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลต่างๆก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราได้ 24 ชั่วโมง