BEEFINAN

รู้หรือไม่ “ประกันชีวิต” แบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต เป็นประกันที่มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับวันนี้เราก็ได้มีการรวบรวมนำเอาประกันชีวิตในแต่ละรูปแบบมาแนะนำการลงไปดูกันซิว่าจะมีรูปแบบใดกันบ้างและเราควรที่จะเลือกประกันในรูปแบบใด ลองไปดูข้อมูลและรายละเอียดกันเลย 

“ประกันชีวิต” แบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด
“ประกันชีวิต” แบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด

ประกันชีวิตแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคุณก่อนว่ามีลักษณะและรูปแบบอย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราสามารถเลือกประกันชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เริ่มต้นกันด้วยประกันรูปแบบนี้เป็นประกันชีวิตที่เน้นในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าเราเสียชีวิตลงในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับบริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราตกลงเอาไว้ในกรมธรรม์ ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาจะไม่มีเงินคืนเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประกันชีวิตแบบอื่นแล้วจะเป็นประกันที่จ่ายความคุ้มครองที่ถูกที่สุด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองเพียงอย่างเดียวหรือคนที่ไม่ได้มีหนี้สินเยอะ หากตัวเองเป็นอะไรไปหนี้สินจะได้ไม่ตกเป็นภาระของคนรุ่นหลัง 

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองเพียงอย่างเดียวหรือคนที่ไม่ได้มีหนี้สินเยอะ
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองเพียงอย่างเดียวหรือคนที่ไม่ได้มีหนี้สินเยอะ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

คือประกันชีวิตที่เน้นในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตในระยะยาวจนถึงอายุ 85 หรือ 99 ปีแล้วแต่ประกันแต่ละรูปแบบ ในกรณีที่เราเสียชีวิตลงประกันกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราได้ตกลงเอาไว้ในกรมธรรม์และถ้าอยู่จนครบสัญญาจะมีเงินคืนตามคุณประกันที่เราได้ทำกันไว้นั่นเอง สำหรับประกันรูปแบบนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในกรณีที่ตัวเองเป็นอะไรไปคนข้างหลังจะไม่ลำบากหรือใครที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพสามารถใช้ประกันตลอดชีพเป็นตัวหลักแล้วใส่สัญญาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าห้องหรือโรคร้ายแรงเข้าไปได้นั้นเอง 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

สำหรับประกันรูปแบบนี้นั้นจะเน้นในเรื่องของการออมเงินและให้ความคุ้มครองชีวิตร่วมด้วย โดยเราจะได้รับเงินคืนเมื่อกรณีที่ครบกำหนดสัญญา แต่ถ้าเราเสียชีวิตลงในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทางบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ โดยประกันในลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องฝึกนิสัยในเรื่องของการออมที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร รวมไปถึงได้รับการคุ้มครองจากการประกันชีวิตซึ่งจะใช้เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีได้ด้วย 

เหมาะกับผู้ที่ต้องฝึกนิสัยในเรื่องของการออมที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร
เหมาะกับผู้ที่ต้องฝึกนิสัยในเรื่องของการออมที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร

ประกันชีวิตแบบบํานาญ

ในลักษณะนี้คือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเอาไว้ใช้หลังเกษียณและให้ความคุ้มครองชีวิตด้วยโดยจะมีการจ่ายเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ 55 หรือ 60 ปีแล้วแต่ประกันแต่ละบริษัทโดยหลังจากนั้นจะได้เงินคืนเป็นบำนาญไปจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา กรณีที่เราเสียชีวิตลงในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้บริษัทจะต้องทำการจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราตกลงกันเอาไว้ในกรรมธรรม์ โดยปกติในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินบำนาญใช้หลังเกษียณและสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 

ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน

ในรูปแบบนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไปโดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์และประกันชีวิตแบบ Universal Life โดยประการทั้ง 2 แบบนั้นจะต่างกันเพียงเล็กน้อยโดยประกันแบบ Universal Life บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้บริหารการลงทุนเองทำให้มีผลตอบแทนแน่นอนมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับลูกค้า แต่การประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นั้นมีผลตอบแทนสูงกว่าแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าเนื่องจากตัวเราเป็นผู้บริหารกองทุนด้วยตัวเองดีตรงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามที่เราต้องการ 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับรูปแบบของการประกันที่เรานำมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันในวันนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นก็จะตัดสินใจทำประกันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะกับไลฟ์สไตล์รวมไปถึงการใช้ชีวิตและจุดประสงค์ของแต่ละคน สามารถเลือกพิจารณาได้เลยว่าจะทำประกันในลักษณะใด