BEEFINAN

สงสัยหรือไม่!!! ทำไม กู้ซื้อบ้าน ไม่ผ่าน

กู้ซื้อบ้าน

เชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงมีเป้าหมายและมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การกู้ซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของเครดิตบูโร อยู่ในเรื่องของระบบการเงินของคุณที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่บางคนนั้นมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาติดขัดหรือมีปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้

สำหรับวันนี้เราก็ได้รวบรวมนำเอาข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาที่จะทำให้คุณนั้นกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน ถ้าคุณได้ศึกษาข้อมูลนี้เอาไว้ก็จะทำให้คุณนั้นกลับไปดูข้อบกพร่องก่อนที่จะมีการยื่นเอกสาร ก็จะช่วยทำให้คุณนั้นได้มีการพิจารณาอย่างไรต้องมากยิ่งขึ้น ลองไปดูกันเลยว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ทำให้คุณนั้นกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่าน 

สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของเครดิตบูโร อยู่ในเรื่องของระบบการเงินของคุณที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือ
สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของเครดิตบูโร อยู่ในเรื่องของระบบการเงินของคุณที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือ

สินเชื่อบ้าน เป็นสินเชื่อก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกสารต่างๆจะต้องมีความละเอียดและมีความรอบคอบ เพราะฉะนั้นในการยื่นกู้แต่ละครั้งจะต้องมีการพิจารณาเอกสารให้ดี รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่ทางธนาคารได้ระบุเอาไว้ เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการกู้ซื้อบ้านครั้งนี้ของคุณผ่านได้อย่างง่ายดาย ลองไปดูกันสิว่าเหตุผลที่ทำให้คุณนั้นกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่านนั้นมีอะไรกันบ้าง 

ยื่นเอกสารไม่ครบ

สถาบันการเงินแต่ละที่นั้นจะมีเงื่อนไขในการยื่นขอสินเชื่อที่มีความแตกต่างกัน คุณควรที่จะต้องมีการสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินที่คุณต้องการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อ กู้ซื้อบ้าน ว่าต้องใช้หลักฐานอย่างไรบ้าง และการยื่นหลักฐานขอกู้ให้ครบตามที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเอกสารทุกอย่างนั้นจะต้องมีการลงนามที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ต่างๆเหล่านี้จะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ และเตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในการขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านตามที่ทางสถาบันได้กำหนด

เอกสารทุกอย่างนั้นจะต้องมีการลงนามที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารทุกอย่างนั้นจะต้องมีการลงนามที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

ฐานเงินเดือนไม่เพียงพอ

สำหรับปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดจากฐานเงินเดือนที่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อภาระหนี้ที่คุณจะต้องแบกรับ รวมไปถึงอาจจะมีฐานเงินเดือนที่ไม่มั่นคง โดยโอกาสนี้จะทำให้ผู้กู้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่จะ กู้ซื้อบ้าน ผ่านได้เลย เนื่องจากเงินเดือนเป็นปัจจัยอันดับแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาปล่อยกู้สินเชื่อเป็นอันดับแรก ๆ

เพราะฉะนั้นคนที่จะกู้สินเชื่อบ้านผ่านจะต้องมีเงินเดือนประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนซึ่งทางสถาบันจะมีการกำหนดค่างวดประมาณ 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ถ้าหากรายได้ของคุณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะกู้ได้โดยเป็นการหาผู้กู้ร่วม เพื่อทำให้เพิ่มโอกาสในการอนุมัติสิน

ฐานเงินเดือนที่ไม่มั่นคง จะทำให้ผู้กู้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่จะ กู้ซื้อบ้าน ผ่านได้เลย
ฐานเงินเดือนที่ไม่มั่นคง จะทำให้ผู้กู้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่จะ กู้ซื้อบ้าน ผ่านได้เลย

คุณมีภาระหนี้มากเกินไป

ถ้าหากคุณมีภาระหนี้มากเกินไปแล้วสถาบันการเงินได้พิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ไม่ให้เกินจุดเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะถูกกำหนดให้มีหนี้สินได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ รวมไปถึงภาระหนี้บัตรเครดิตก็จะนำไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนร่วมด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีการกดเงินสดอยู่บ่อยครั้งหรือมีการชำระขั้นต่ำอยู่เป็นประจำ ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาของสถาบันการเงินในเรื่องของสภาพคล่องทางด้านการเงินได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่มีการกดบัตรเครดิตออกมาก็ควรที่จะใช้คืนแบบเต็มจำนวนก็จะทำให้ช่วยเสริมเครดิตของคุณในการจะ กู้ซื้อบ้าน ได้ 

ภาระหนี้บัตรเครดิตก็จะนำไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนร่วมด้วย
ภาระหนี้บัตรเครดิตก็จะนำไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนร่วมด้วย

มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี

เป็นข้อควรระวังมาก ๆ สำหรับใครที่มีการใช้บัตรเครดิตหรือมีการใช้สินเชื่อเงินสดอยู่บ่อยครั้ง โดยใช้ระบบก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีประวัติหนี้สิน ในกรณีที่มีการใช้จ่ายอยู่เป็นประจำแต่ก็มีการจ่ายคืนเป็นประจำอย่างตรงเวลา และเป็นการจ่ายคืนแบบเต็มจำนวนก็จะเป็นการช่วยสร้างสถานะทางเครดิตที่ดี แต่ถ้าหากคุณกดเงินออกมาแล้วไม่ชำระคืน ทางธนาคารก็จะเห็นประวัติการเงินในส่วนนี้ของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีความสามารถในการชำระหนี้และไม่สามารถที่จะเคลียร์หนี้สินต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ทางสถาบันการเงินก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถในการผ่อนชำระและไม่สามารถให้สินเชื่อเพื่อ กู้ซื้อบ้าน ของคุณ ทางออกที่ดีก็คือคุณควรที่จะเคลียร์หนี้สินถึงแม้ว่าจะเสียประวัติไปแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขอกู้สินเชื่อได้มากขึ้นในอนาคต 

การจ่ายคืนเป็นประจำอย่างตรงเวลาจะเป็นการช่วยสร้างสถานะทางเครดิตที่ดี
การจ่ายคืนเป็นประจำอย่างตรงเวลาจะเป็นการช่วยสร้างสถานะทางเครดิตที่ดี

การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือสร้างบ้านนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของประวัติทางการเงินที่ดี ถ้าหากคุณรู้ตัวตั้งแต่แรกก็ควรที่จะรักษาประวัติในส่วนนี้เอาไว้ เพื่อที่จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ผ่านง่ายมากยิ่งขึ้น และทางเว็บไซต์ Beefinan ยังมีเนื้อหาบทความที่เกี่ยวกับการเงินอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเครดิต การออมเงิน การเล่นหุ้น รวมไปถึง การจัดการเรีื่องของเงิน