BEEFINAN

น่ารู้ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้วงเงินคุ้มครองสูง ทำกับที่ไหนดี

เลือกประกัน

ถ้าพูดถึงในเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนมีการวางแผนเอาไว้ เนื่องจากไม่มีใครอยากที่จะมีวันนี้เหตุเกิดขึ้นกับตัวเอง คนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามปกติเหตุนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาช่วงเวลาใด เราก็ควรที่จะต้องมีการทำประกันขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า แน่นอนว่าการทำประกันจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะเข้ามาดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ ยังช่วยในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย สำหรับในกรณีเสียชีวิตก็ยังมาพร้อมกับเงินอีกหนึ่งส่วนที่จะทำให้คุณนั้นได้มอบให้กับครอบครัวเพื่อจัดการความเรียบร้อยในกรณีเสียชีวิต 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างไรดี 

สำหรับใครที่มีความสนใจและต้องการที่จะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็ควรที่จะต้องมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมโดยอาจจะเลือกจากประเภทของความคุ้มครองโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน ประกอบไปด้วย การสูญเสียชีวิต การเสียอวัยวะ การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และการรักษาพยาบาล โดยคุณจะต้องมาพิจารณาดูว่าจุดประสงค์หลักของคุณนั้นต้องการที่จะทำประกันเพื่อส่วนใดมากที่สุดโดยมีประกันที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

เลือกประกัน
  • AIA PA2500 ประกันตัวนี้นั้นก็ออกมาเพื่อผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันที่มีค่อนข้างสูงทั้งอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ การทำร้ายร่างกาย และการเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ส่งผลทำให้เกิดร่างกายเสียหายนอกจากนี้แล้วยังตัดความคุ้มครองของส่วนรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไปรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติ โดยข้อดีก็คือให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่เว้นวันหยุดและมีบัตรให้เข้ารักษาได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน 
  • Allianz Ayudhya  PA Top Shield สำหรับประกันรูปแบบนี้นั้นก็ไม่ต้องสำรองจ่าย และสามารถต่อประกันได้ถึงอายุ 80 ปี โดยผู้เอาประกันภัยเพิ่มความอุ่นใจได้ 2 เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำโดยลักษณะความคุ้มครองของประกันชีวิตรูปแบบนี้นั้นจะมีความครอบคลุมทั้งการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะบางส่วน ทั้งในรูปแบบของอุบัติเหตุและการลอบทำร้ายร่างกายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการดูแลอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอีกด้วยและจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อหรือทำร้ายตัวเอง โดยระหว่างเข้าตัวรักษาในโรงพยาบาลจะมีเงินชดเชยรายได้ให้สูงสุดอยู่ที่ 365 วันต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง 
  • ไทยประกันชีวิต พี.เอ. LOVE แฟมิลี่ ประกันภัยชนิดนี้นั้นก็คือเป็นการจ่ายเบี้ยคงที่ตามแผน แต่จะมีการให้ทุนประกันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีสามารถเลือกชำระแบบรายเดือนหรือรายปีก็ได้ โดยเริ่มต้นที่เดือนละ 299 บาทให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและการทำร้ายร่างกาย โดยในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเพิ่มเงินชดเชยให้อีกเป็น 2 เท่าในกรณีนี้และสำหรับหากต้องเสียชีวิตไปกับอุบัติเหตุก็มีเงินชดเชยรายได้ให้กับครอบครัวต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี 
การเลือกซื้อประกัน
  • ไทยสมุทรประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ใจกว้างเต็มแมกซ์ ประกันภัยนี้มีสัญญาที่ยาวนานกว่าอุปกรณ์อุบัติเหตุในส่วนอื่นๆแต่ในเรื่องของระดับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับก็ถือว่ามีความคุ้มค่า ด้วยการชดเชยกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ มีการรักษาพยาบาลพร้อมกับชดเชยรายได้ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุสาธารณะจะได้รับการชดเชย 2 เท่า ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้เพิ่มเป็น 3 เท่า ในส่วนของเบี้ยประกันก็เลือกได้ว่าจะจ่ายครั้งเดียวหรือว่าจะจ่ายเป็นแบบรายปีโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่สามารถซื้อประกันเสริมอื่นๆเพิ่มได้นั่นเอง 
  • FWD Insurance ประกันคนกล้า เอดีดี อาร์ซีซี พลัส สำหรับประกันนี้ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้และมีการจ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเสียชีวิต การเสียอวัยวะ หรือแม้แต่อาการหูหนวกเสียงไม่เท้าหรือนิ้วมือก็รวมไปอยู่ในการดูแลของประกันตัวนี้และยังมีคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผลร้ายที่ได้รับจากการจราจรหรือสงครามกลางเมือง โดยเบี้ยประกันนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอาชีพอ้างอิงตามความเสี่ยงในอาชีพนั้นๆในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในเครือก็สามารถเบิกสินไหมทดแทนได้ 

ด้วยความที่ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นจะถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นได้เข้ามาเลือกซื้อประกันที่มีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี และใน Beefinan ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันในส่วนอื่นๆด้วย