BEEFINAN

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธันวาคม สมัครผ่านออนไลน์ได้ พร้อมยืนยันตัวตนง่าย ๆ

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธันวาคม สมัครผ่านออนไลน์ได้ พร้อมยืนยันตัวตนง่าย ๆ

แก้หนี้นอกระบบ 2566 กับกระทรวงมหาดไทย คนมีปัญหาจ่ายไม่ไหว หนี้ดอกแพง ต้องการปลดหนี้ มาดูวิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันได้เลย

หนี้นอกระบบ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย รวมไปถึงผู้คนจำนวนมาก จึงทำให้รัฐบาลได้เริ่มจัดตั้งโครงการแก้หนี้นอกระบบออกมา เพื่อให้ภาครัฐเข้าไปเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ปัจจุบันสามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00-23.00 น. โดยตามกฎหมายไทยได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอยู่ที่ 1.25 ต่อเดือน มี 2 รูปแบบ คือหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการคิดและเก็บดอกเบี้ยของทั้งสองประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 • หนี้ระยะสั้น : เจ้าหนี้จะตามเก็บดอกเบี้ยทุกวันหรือรายวัน โดยต้องจ่ายทั้งเงินต้นที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละวันรวมถึงดอกเบี้ยด้วย
 • หนี้ระยะยาว : หนี้นอกระบบประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้จะปล่อยกู้มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป โดยเจ้าหนี้ตามเก็บดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีเงินต้นมาใช้คืน หากกู้จำนวนเงินที่มาก ส่วนมากต้องมีอะไรมาเป็นหลักค้ำประกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

1. ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบผ่านเว็บไซต์ และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ

เข้าเว็บไซต์ debt.dopa.go.th

1.1 เข้าเว็บไซต์ debt.dopa.go.th

 • กดลงทะเบียน
 • กดยินยอม และเข้าสู่ระบบ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID

1.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID

1.3 พิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยเลือกว่าจะลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่  

พิสูจน์และยืนยันตัวตน

1.3.1 กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนด้วยตนเอง”
 • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
 • ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 • ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 • สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก 
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
กรณีลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ให้ทำตามขั้นตอน

1.3.2 กรณีลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • นำสมาร์ตโฟนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางไปยังจุดบริการออกบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ เช่น สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ
 • เข้าแอปพลิเคชัน เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่”
 • นำบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวประชาชน
 • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง
 • สแกนลายนิ้วมือ (นิ้วชี้) กับเจ้าหน้าที่
 • สแกน QR Code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID
 • สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก 
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอม จากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

1.4 ใช้แอปพลิเคชัน ThaId สแกน QR Code ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ debt.dopa.go.th เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

1.5 เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

1.6 กระทรวงมหาดไทยจะประสานงาน เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ที่หน้าเว็บไซต์ debt.dopa.go.th

1.7 กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้

2. ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกับเจ้าหน้าที่

สำหรับคนที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ThaID สามารถไปลงทะเบียนได้ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

 • กทม. : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต
 • ต่างจังหวัด : ลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรม ประจำอำเภอ หรือจังหวัด

3. วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนแก้หนี้

ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผ่านเจ้าหน้าที่ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน” และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”

ทั้งนี้ หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ โทร. 0-2356-9556 หรือศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

Supawit Nitipatnakun