BEEFINAN

สำคัญ!! ข้อที่เราควรจะรู้ก่อนลงนามค้ำประกันให้ใคร

สัญญาการค้ำประกัน

การค้ำประกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แน่นอนว่าเราก็คงจะต้องมีการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีคนหรือมีเพื่อนร่วมงานมากหน้าหลายตา ในที่เราต้องพบเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือการที่เพื่อนฝูงนั้นมีการมาขอร้องให้เราลงนามค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถหรือสินเชื่อบ้าน เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะเซ็นค้ำประกัน เพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

การค้ำประกัน

ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่ต้องลงนามเซ็นค้ำประกัน 

การค้ำประกันมักจะนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการเซ็นค้ำประกันให้กับบุคคลที่มีพระคุณของคุณได้ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการเซ็นค้ำประกันที่ถูกต้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • การค้ำประกันที่มีขอบเขตชัดเจน ก่อนที่คุณจะเซ็นค้ำประกันจะต้องมีการอ่านสัญญาให้ชัดเจนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกำหนดวงเงินในความรับผิดชอบแทนตัวลูกหนี้โดยตามกฎหมายจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และจะต้องจำกัดรวมไปถึงระบุตามสัญญาเท่านั้น 
  • สัญญาที่ระบุให้เป็นลูกหนี้ร่วมถือว่าเป็นโมฆะ สำหรับสัญญาที่ระบุไว้ว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนั้นร่วมกับผู้นี่จะไม่มีผลบังคับใช้เกิดขึ้น หากเกิดเหตุลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายได้เจ้าหนี้ต้องไปตามหนี้กับลูกหนี้ตัวจริงก่อนที่จะมาเรียกร้องกับผู้ค้ำประกันให้ชดใช้หนี้แทน และถ้าหากโลกนี้ไม่สามารถจ่ายได้แล้วจริงๆจึงจะมาตามสิทธิ์กับผู้ค้ำประกันในลำดับถัดไป 
สัญญาการค้ำประกัน
  • สัญญาที่เป็นภาระเกินสมควรถือว่าเป็นโมฆะ สำหรับสัญญาที่มีการระบุไว้ว่าให้ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระหนี้เกินไปจากขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดหรือระบุเอาไว้ ส่งผลทำให้ผู้ค้ำประกันเสียเปรียบและไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะไม่สามารถนำมาเรียกร้องกับผู้ค้ำประกันได้ 
  • ผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ย ถ้าหากเจ้าหนี้ไม่แจ้งให้ทราบภายใน 60 วันหรือลูกหนี้มีการผิดนัดชำระเจ้าหนี้จะต้องมีการทำหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้มีการผิดชำระไป เพราะหากผู้ค้ำประกันจะต้องจ่ายหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องจ่ายหนี้แทน จะต้องไม่เสียดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดชำระ 
  • ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับลูกนี่ก็มีผลต่อผู้ค้ำประกันเช่นกัน สำหรับข้อตกลงที่เจ้าหนี้ได้มีการกำหนดขึ้นเช่น การลดหนี้ให้ลูกหนี้เพื่อสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะมีผลทางบวกกับลูกหนี้และส่งผลไปต่อยังผู้ค้ำประกัน เท่ากับความรับผิดชอบหนี้ของผู้ค้ำประกันก็จะลดลงตามไปด้วย 
การรับผิดชอบในการค้ำประกัน
  • ผู้ค้ำประกันหมดความรับผิดชอบหากเจ้าหนี้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ในกรณีที่เจ้าหนี้มีการขยายเวลาผ่อนชำระให้กับลูกหนี้เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผู้ค้ำประกันถือว่าหมดภาระความผิดชอบต่อภาระหนี้นั้นในฐานะผู้ค้ำผู้ค้ำประกัน และห้ามทำข้อตกลงล่วงหน้าให้ผู้ค้ำประกันยังคงสถานะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปหลังจากขยายเวลาในการชำระหนี้ 
  • ในกรณีที่มีการจ่ายหนี้แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนจากลูกหนี้ตัวจริง กรณีที่ผู้ค้ำชดใช้ในฐานะผู้ค้ำประกันให้กับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้ค้ำมีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนค่าเสียหายจากลูกหนี้ได้โดยสามารถเรียกคืนได้ทั้งต้นและดอกรวมไปถึงค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่มีการจ่ายเงินทดแทนไปในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกัน 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีที่คุณนั้นต้องเป็นผู้ค้ำประกัน โดยสินเชื่อนั้นมีหลากหลายรูปแบบเสื้อแต่ละรูปแบบก็จะมีวงเงินที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่หลีกเลี่ยงในการลงนามเซ็นสัญญาค้ำประกันไม่ได้ ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษาในกรณีที่ถูกต้องยังมีข้อมูลใน Beefinan ที่จะทำให้การค้ำประกันครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณมีความสามารถในการชำระคืนมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดที่ผู้กู้ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินได้ นอกจากนี้แล้วบนเว็บไซต์ของเรายังมีข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเงินอื่นๆอีกมากมาย สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลกันได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 

.

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ Beefinan