BEEFINAN

ภาษีมรดก ทรัพย์สินไหนบ้างที่ต้องเสีย และเสียภาษีกันยังไง

ภาษีมรดก ทรัพย์สินไหนบ้างที่ต้องเสีย และเสียภาษีกันยังไง

ภาษีมรดก เมื่อเราได้รับเงินมาจะต้องมีการเสียภาษีที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นจะเป็นมรดกตกทอดก็ตาม แต่ก็มีเงื่อนไขในการเสียภาษีมรดกเช่นเดียวกัน วันนี้เราจะอธิบายร่วมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษีมรดก ภาษีมรดกคืออะไร ทรัพย์สินไหนบ้างที่ต้องเสีย เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนมรดกส่งต่อให้ลูกหลานหรือผู้ให้และผู้รับมรดกในอนาคต

ภาษีมรดกคืออะไร

ภาษีมรดกคืออะไร
ภาษีมรดก เป็นภาษีของส่วนบุคคลที่จะถูกเรียกเก็บเมื่อมรดกจากผู้ตายได้ถูกส่งต่อให้กับบุพการี ทายาท

อย่างแรกที่เราควรจะต้องทำความข้าใจก่อนเลยว่า ภาษีมรดก เป็นภาษีของส่วนบุคคลที่จะถูกเรียกเก็บเมื่อมรดกจากผู้ตายได้ถูกส่งต่อให้กับบุพการี ทายาท รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดแต่โอกาสได้รับมรดกนั้น โดยพระราชบัญญัติภาษีมรดก พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า ที่ได้รับทรัพย์มรดกจากผู้ตาย ไม่ว่าจะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน หรือมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ต้องเสียภาษีมรดก นั่น

โดยฐานภาษีจะคิดจากมูลค่าทรัพย์มรดก และอัตราที่ต้องเสียจะไม่เท่ากัน ดูจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย ซึ่งจะคิดจากมูลค่าทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การเสียภาษีมรดกก็เพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเรื่องความมั่งคั่งในฐานะทางสังคมนั่นเอง

ทรัพย์สินไหนต้องเสียภาษีมรดก

ทรัพย์สินไหนต้องเสียภาษีมรดก
มรดกที่ได้รับมาซึ่งต้องเสียภาษี

มรดกที่ได้รับมาซึ่งต้องเสียภาษี มีดังนี้

 • อสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีมรดกก็คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งในไทยและในต่างประเทศก็ต้องเสีย
 • หลักทรัพย์ตามกฎหมาย เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ที่ได้ออกโดยนิติบุคคลจดทะเบียนไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศ
 • เงินฝาก
 • ยานพาหนะ ที่มีหลักฐานการจดทะเบียน
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่าง ๆ

วิธีคำนวณภาษีมรดก

วิธีคำนวณภาษีมรดก
คำนวณภาษีมรดกอัตราคงที่ 5% และ 10%

การคำนวณภาษีมรดกทุกคนสามารถเรียนรู้เอาไว้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรืออาจจะสำหรับวางแผนการส่งมอบมรดกให้แก่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือผู้ที่ต้องการให้คนอื่นในอนาคต สำหรับวิธีคำนวณภาษีมรดกจะต้องดูมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อนำมูลค่ามรดกที่ประเมินหลังจากที่หักหนี้สินตามเจ้าของมรดกมีแล้วทั้งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีมรดก แต่ถ้าหากประเมินออกมาแล้วเกิน 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี ดังนี้

 • คำนวณภาษีมรดกอัตราคงที่ 5% ของส่วนเกินมูลค่า 100 ล้านบาท ในบุพการีหรือผู้สืบสันดาน ตัวอย่าง มรดกที่ได้รับมีมูลค่า 600 ล้านบาท จะต้องจ่ายภาษี 25 ล้านบาท สูตรคำนวณคือ (600 – 100) x 5%
 • คำนวณภาษีมรดกอัตราคงที่ 10% ของส่วนเกินมูลค่า 100 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับมรดกไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้ตาย ตัวอย่าง มรดกที่ได้รับมีมูลค่า 600 ล้านบาท จะต้องจ่ายภาษี 50 ล้านบาท สูตรคำนวณคือ (600 – 100) x 10%

กรณีใดที่ถูกยกเว้นการเสียภาษีมรดก

กรณีใดที่ถูกยกเว้นการเสียภาษีมรดก
กรณีใดที่ถูกยกเว้นการเสียภาษีมรดก

มรดกที่ได้รับมาและมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทนั้นจำเป็นจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย แต่ก็มีข้อยกเว้นที่แม้ว่าจะได้รับมรดกมาเกินมูลค่า 100 ล้านบาท แต่ก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยเช่นเดียวกัน โดยมีดังต่อไปนี้

 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกให้ผู้รับ ก่อนที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 จะถูกบังคับใช้ โดยพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกนั้น เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา
 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกแก่หน่วยงานของภาครัฐเพื่อทำประโยชน์ เช่น ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยกฎหมาย หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งกฎหมายโดยเฉพาะ
 • ผู้เสียชีวิตส่งมอบมรดกให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ สถานทูต

ยังมีมรดกที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมรดกอีกด้วย คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้เสียชีวิต รวมถึงหน้าที่ สิทธิและความรับผิดชอบต่างๆ ส่วนกองมรดกที่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจะหมายรวมถึงในกรณีใดบ้าง สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

 • เงินสด
 • ทองคำ
 • เพชรพลอย เครื่องเพชร เครื่องประดับ
 • ของสะสมและของโบราณ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

.

เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับ ภาษีมรดก ทรัพย์สินไหนบ้างที่ต้องเสีย และเสียภาษีกันยังไง ภาษีมรดกทุกคนสามารถเรียนรู้เอาไว้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรืออาจจะสำหรับวางแผนการส่งมอบมรดกให้แก่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือผู้ที่ต้องการให้คนอื่นในอนาคต โดยเราสามารถวางแผนภาษีมรดก แต่การเลี่ยงจ่ายภาษีมรดกไม่สามารถทำได้เด็ดขาด หรือการยื่นชำระภาษีช้ากว่ากำหนดก็จะมีโทษทางกฎหมาย หากศึกษาและทำความเข้าใจไว้ก็จะช่วยในการวางแผนจัดการทรัพย์สินได้ดี

.

สามารถติดตามข่าวสาร อัพเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ประกัน และสังคมทางการเงินได้ที่ Beefinan