BEEFINAN

ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งแบบ “ออมทรัพย์” และ ”ประจำ” ที่ไหนให้ดอกเบี้ยสูงที่สุด 2565

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีรายละเอียดและมีเลขที่แตกต่างกันออกไป โดยวันนี้เราได้มีการรวบรวมนำเอาข้อมูลที่จะช่วยทำให้คุณนั้นสามารถเช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำมาแนะนำการในช่วงปี 2560 ลองไปดูกันซิว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจในส่วนนี้กันบ้าง 

ข้อมูลที่น่าสนใจกับดอกเบี้ยเงินฝากในปี 2565 

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นได้มีมติกำหนดให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลทำให้ดอกเบี้ยนโยบายจากเดิม 0.75 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อและแก้ปัญหาเงินบาทอ่อนค่าลงทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ตามมาในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพิ่ม 0.15 ถึง 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยสะสมทรัพย์ 0.45% ต่อปี ฝากประจำ 3 เดือน 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดฝากประจํา 24 เดือน 1.00 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกสิกรไทย การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพิ่ม 0.10 – 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยสะสมออมทรัพย์ 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ฝากประจํา 3 เดือน 0.42 ถึง 0.47 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดที่ฝากประจํา 24 เดือน 0.85 ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝาก 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เงินฝากประจํา 3 เดือน 0.47 ถึง 0.57% ต่อปี และสูงสุดฝากประจํา 24 เดือน 0.95 ถึง 1.05 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10 ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เงินฝากออมทรัพย์จะอยู่ที่ 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ฝากประจํา 3 เดือน 0.45% ต่อปี และฝากประจํา 24 เดือน 0.85% ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำ 0.15 ถึง 0.825 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ดอกเบี้ยฝากประจำ 3 เดือน 0.47 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดฝากประจำ 24 เดือน 1.20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร TMB ธนชาต ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15 ถึง 0.80 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ 0.125 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ดอกเบี้ยฝากประจํา 3 เดือน 0.55 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดฝากประจำ 24 เดือน 1.20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เงินเผื่อเรียก 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.5 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดฝากประจํา 24 เดือน 0.80% ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารธกส อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป คือ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ดอกเบี้ยฝากประจํา 3 เดือน 0.50% ต่อปี และสูงสุดฝากประจํา 24 เดือน 0.90 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทิสโก้ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คือ ดอกเบี้ยออมทรัพย์ 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.85 ถึง 0.95 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสูงสุดฝากประจำ 24 เดือน 1.15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

ดอกเบี้ยเงินฝากในช่วงปี 2565 ทาง Beefinan ได้รวบรวมการปรับเปลี่ยนของแต่ละธนาคาร สำหรับใครที่อยู่ธนาคารไหนก็สามารถที่จะลองพิจารณา และคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากที่มีความคุ้มค่ากันได้เลย ต้องบอกว่าถ้าหากเราสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีความคุ้มค่าต่างๆในลักษณะนี้ได้ ก็จะช่วยทำให้การเก็บเงินและการออมเงินของคุณนั้นสามารถได้ผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่าได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีการวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินในอนาคต ก็สามารถเลือกได้ว่าจะมีการเก็บเงินในรูปแบบของการฝากประจำเป็นจำนวนกี่เดือน โดยมีให้เลือกทั้งรูปแบบของฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือนและ 24 เดือน อ่านเพิ่มเติม beefinan.com