BEEFINAN

กรุงไทย เปิดบริการ ออมเพลิน บนแอปฯ เป๋าตัง ออมอัตโนมัติ ออมระยะยาว

กรุงไทย เปิดบริการ ออมเพลิน บนแอปฯ เป๋าตัง ออมอัตโนมัติ ออมระยะยาว

เมื่อไม่นานมานี้ ทาง กรุงไทย ได้เปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อกระตุ้นคนไทย – แรงงานนอกระบบ ออมเงินอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อชำระเงินผ่านแอปฯ โดยได้กำหนดจำนวนเงินออม ขั้นต่ำ 5 บาท สะสมครบ 50 บาท นำส่งเงินเข้า กอช. ได้ทันที เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณ ไม่ต้องรอให้เงินเหลือแล้วค่อยออมนั่นเอง

นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า การพัฒนาบริการออมเพลิน ในโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบ ด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” จึงเป็นการปรับพฤติกรรมให้สามารถออมเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บออม ซึ่งในเฟสแรกของโครงการนี้ เงินออมจะถูกสะสมไว้ใน กอช. และผู้ออมจะได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด นอกจากนี้ ในบริการออมเพลินนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและแผนการลงทุนควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์ ออมเพลินคืออะไร

สำหรับ ออมเพลิน คือ แพลตฟอร์มการออมเพื่อวางแผนเกษียณ ตามแนวคิดของโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุสำหรับ แรงงานนอกระบบ ด้วยแนวคิด Automatic Saving for Retirement” ซึ่งเป็นบริการหนึ่งในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่จะเป็นเครื่องมือทดลอง แนวคิดการส่งเสริม วางแผน และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณ โดยการออมผ่านการจับจ่ายใช้สอยในระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (G Wallet) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ออมเพลิน บ้าง

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง

 • เป็นสมาชิก กอช.
 • อาชีพ เช่น เกษตรกร ค้าขาย เจ้าของร้าน ลูกจ้าง ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 (2)-(3)
 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ถึง 60 ปี
 • รายได้เฉลี่ย ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน

บริการออมเพลิน บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 • ออมเงินผ่านการใช้จ่ายในระบบ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (G Wallet) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเก็บไว้ในกระเป๋าพัก “ออมเพลิน”
 • ส่งเงินออมในกระเป๋าพัก “ออมเพลิน” เข้า กอช. (ขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง)
 • ตั้งค่าการออมเงินได้ตั้งแต่ 5 บาท ถึง 500 บาท ต่อการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
 • แสดงยอดเงินออมในกระเป๋าพัก “ออมเพลิน” รอนำส่งสะสม
 • แสดงยอดเงินออมใน กอช. เช่น เงินสะสม ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ และ ผลประโยชน์เงินสมทบ
 • แสดงประวัติการออม ผ่านบริการออมเพลินและการนำส่งเงินเข้า กอช.
 • แหล่งความรู้ทางการเงิน จากเว็บไซต์ออมเพลิน และ LINE Official ออมเพลิน

สำหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับเงินสมทบสูงสุด 100 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 500 บาท โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน 500 รางวัล และพร้อมสิทธิลุ้นรับเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดถึง 100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.aomplearn.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ออมเพลิน- Aomplearn หรือ LINE ID : @Aomplearn

Supawit Nitipatnakun