BEEFINAN

5 หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน เตรียมขายและจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.95%

5 หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน เตรียมขายและจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.95%

หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน ต้องยอมรับจริง ๆ ว่า ราคาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ปรับราคาให้สูงขึ้น ไม่ใช่แค่เราที่ปรับตัว บริษัทหรือธุรกิจต่าง ๆ ก็ปรับตัวตามสภาพเช่นกัน ปัจจุบันธุรกิจในไทยเองยังเดินหน้าระดมทุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาวะดอกเบี้ยสูงขึ้นทั่วโลก ด้วยความที่ธุรกิจจจะต้องเดินหน้าทำให้หลายบริษัทเลือกที่จะออก หุ้นกู้ ออกมาเพื่อเป็นโอกาสของนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนสม่ำเสมอ และอาจจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก วันนี้เราได้ 5 หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน เตรียมขายและจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5.95% พร้อมกับทำความเข้าใจว่า หุ้นกู้คืออะไร มีประเภทอะไรบ้าง

หุ้นกู้คืออะไร

สำหรับหุ้นกู้เอง เป็นตราสารหนี้ ที่ถูกกำหนดให้ออกสู่สนามการลงทุนโดยภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อระดมทุนเอาไว้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ตามแผนงานของทางบรษัทนั้น ๆ ได้วางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็น การขยับขยายกิจการ สาขาต่าง ๆ รวมไปถึงซื้อที่ดินในการสร้างโปรเจกต์ออกมา คิดภาพตามง่าย ๆ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวออกมาใหม่มากมาย ทั้ง บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม เป็นต้น โดยในไทยเองได้กำหนดการออกหุ้นกู้ไว้ที่หน่วยละ 1,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้กำหนดการลงทุนขั้นต่ำส่วนมากที่ 100,000 บาท ยังไงก็ตามอาจจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยผู้กู้จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้น และยังอาจจะได้รับดอกเบี้ยตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้อีกด้วย

5 หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน

1. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 

หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566  ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2567

 • ช่วงอายุของหุ้นกู้ 6  ปี 27 วัน
 • มูลค่าเสนอขาย 300 ล้านบาท     
 • ดอกเบี้ย 3.00%
 • วันที่ออก 8 กันยายน 2566
 • วันที่ครบกำหนด 4 เมษายน 2567
 • ผู้จัดจำหน่าย บล.ทรีนีตี้
 • เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW
 • จองซื้อ 5-7 กันยายน 2566

2. บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 

ชื่อหุ้นกู้ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566  ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน 2567

 • ช่วงอายุของหุ้นกู้ 1 ปี 2 เดือน 28 วัน
 • มูลค่าเสนอขาย 200 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ย 3.75%
 • วันที่ออก 8 กันยายน 2566
 • วันครบกำหนด 6 ธันวาคม 2567
 • ผู้จัดจำหน่าย บล.ทรีนีตี้
 • เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
 • จองซื้อ 5-7 กันยายน 2566

3. บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน
บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

ชื่อหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

 • ช่วงอายุของหุ้นกู้ 2  ปี 4 เดือน
 • มูลค่าเสนอขาย 800 ล้านบาท    
 • ดอกเบี้ย 5.55%
 • วันที่ออก 7 กันยายน 2566
 • วันครบกำหนด 7 กันยายน 2569
 • ผู้จัดจำหน่าย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)  บล.เอเซีย พลัส, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์  
 • เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
 • จองซื้อ  4-6 กันยายน 2566 

4. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568

 • ช่วงอายุของหุ้นกู้ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน
 • มูลค่าเสนอขาย 150 ล้านบาท    
 • ดอกเบี้ย 4.25%
 • วันที่ออก 15 กันยายน 2566
 • วันที่ครบกำหนด 13 มีนาคม 2568
 • ผู้จัดจำหน่าย บล.พาย
 • เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
 • จองซื้อ    12-14 กันยายน 2566
 • อันดับเครดิต BB (Fitch)

5. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

หุ้นกู้ออกใหม่ กันยายน
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

ชื่อ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนวันครบกำหนดไถ่ถอน

 • ช่วงอายุของหุ้นกู้ 2  ปี
 • มูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ย 5.95%
 • วันที่ออก 15 กันยายน 2566
 • วันครบกำหนด 15 กันยายน 2568
 • ผู้จัดจำหน่าย บล.เอเซีย พลัส บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
 • เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
 • จองซื้อ 12-14 กันยายน 2566    

.

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath

Supawit Nitipatnakun