BEEFINAN

7 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 คนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก

7 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 คนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก

อีกไม่กี่เดือนจะมีปีใหม่แล้ว ลงทุนอะไรดี ? คำตอบของใครก็นึกถึง สลากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก พันธบัรออมทรัพย์ แต่ถ้าต้องการดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อย การลงทุนกับหุ้นกู้ก็มีความน่าสนใจไม่เบาเลย เนื่องจากระบุอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับแน่นอน แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินต้นคืนผู้ลงทุนได้ตามกำหนด แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ใครคิดจะลงทุนหุ้นกู้ อยากให้มาศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน แถมวันนี้เรายังได้รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 คนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก มาให้พิจารณากันด้วย

หุ้นกู้คืออะไร

หุ้นกู้ (Corporate Bond หรือ Debenture) เป็นตราสารหนี้ที่ทางบริษัทเอกชนได้ทำการเปิดขาย เพื่อระดมทุนนำไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ซื้ออุปกรณ์ นำไปชำระหุ้นกู้รุ่นเดิมที่ใกล้ครบกำหนด หรือ ลงทุนขยายกิจการ โดยทางบริษัทจะทำการจ่ายดอกเบี้ยให้ตามตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ด้วยนั่นเอง

7 หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566

1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)

หุ้นกู้ออกใหม่ TPIPP จากผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 9 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย : 4.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 8-10 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

2. บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)

หุ้นกู้ออกใหม่ JMT บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ รวมไปถึง ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจประกันภัย เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย :
  • อายุ 1 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย คาดว่า 4.10-4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 3 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย คาดว่า 4.75-4.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 4 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 14-16 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

หุ้นกู้ออกใหม่ CPF เจ้าของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ผลิตทั้ง อาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหารและอาหารพร้อมรับประทาน รวมไปถึงกิจการช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร เสนอขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และมีสิทธิ์เลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
 • อายุ : ไม่มีกำหนดระยะเวลา
 • อัตราดอกเบี้ย :
  • ปีที่ 1-5 เท่ากับ 5.50-5.65% ต่อปี (รอประกาศอัตราดอกเบี้ย)
  • ปีที่ 6-25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 0.25% ต่อปี
  • ปีที่ 26-50 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 1.00% ต่อปี
  • ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread + 2.00% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มลบ
 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : คาดว่า 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

หุ้นกู้ออกใหม่ TRUE บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ให้บริการครบวงจรทั้งเครือข่าย ดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ออกหุ้นกู้เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย :
  • อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571
  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573
  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576 (เฉพาะชุดนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ 
 • ระดับความเสี่ยง : 2-3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี (ยกเว้นชุดที่ 5 อายุ 10 ปี)
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 2-3 และ 6 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP)

หุ้นกู้ออกใหม่ SCAP บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อเช่าซื้อ เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย :
  • อายุ 1 ปี 2 เดือน 23 วัน รอประกาศอัตราดอกเบี้ย คาดว่า 4.10-4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
  • อายุ 2 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย คาดว่า 4.25-4.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
  • อายุ 3 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย คาดว่า 4.75-4.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 13-15 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)

หุ้นกู้ออกใหม่ TIDLOR บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อ และนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด โดยชุดที่ 2 เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ 
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 24 และ 27-28 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

7. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)

หุ้นกู้ออกใหม่ SIRI บริษัทพัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล 1 ชุด คือ

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 2 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย : 4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 28-30 พฤศจิกายน 2566
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือที่ เฟซบุ๊ก ThaiBMA  

Supawit Nitipatnakun