BEEFINAN

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566 ประกันสังคม มีขั้นตอนอย่างไร

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566 ประกันสังคม มีขั้นตอนอย่างไร

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566 ไม่มีใครอยากจะเป็นคนว่างงานหรือโดนไล่ออกแบบกะทันหันแน่นอน หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า สามารถลงทะเบียนคนว่างงานแบบออนไลน์ เพื่อขอรับเงินคนว่างงานจากสำนักประกันสังคมได้ ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ทำเรื่องลงทะเบียนว่างงาน แล้วมันใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนการลงทะเบียนยังไง วันนี้เราจะพาไปไขข้อข้องใจกัน

วิธีเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานออนไลน์ครั้งแรก

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

1. เข้าอินเทอร์เน็ต พิมพ์ empui.doe.go.th เลือก “กรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน” หรือ “กรณีเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงาน”

2. เลือก “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้งาน”

 • ลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้ใหม่
 • ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อใส่เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่เคยได้รับแล้ว

3. อ่านรายละเอียด และกดยอมรับและเข้าใช้งาน

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

4. กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน ใช้ข้อมูลด้านหน้า และด้านหลังบัตรประชาชน

5. อัปโหลดรูปและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

6. คลิกดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

7. เลือกเมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางด้านซ้ายของจอ ได้แก่ สถานที่ทำงานล่าสุด วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน ข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือนล่าสุด

8. เมื่อกรอกข้อมูลหมดแล้ว คลิกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขคลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว”

9. รับเอกสาร “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” และ “วันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน” สามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้ และตรวจสอบวันรายงานตัวว่างงาน 8 ครั้ง

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

รายงานตัวว่างงาน ออนไลน์ ระบบบริการประชาชน

1. ผู้ใช้งานใหม่ กดลงทะเบียน

2. ลงชื่อเข้าใช้งาน ถ้าหากมีอีเมลอยู่แล้ว ให้กรอกพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบ

3. กดยินยอมให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และอีเมล

4. กดเข้าสู่ระบบบริการประชาชน (e-Service) กด ขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

 • เลือกช่องทางในการเข้าใจงาน คลิก “ดำเนินการต่อ” หรือ “เลือกสำนักงานที่ใช้บริการ”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 • เมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว ก็มาคลิกรายงานตัว และตรวจสอบสถานะรับผลประโยชน์ทดแทน

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนว่างงานต้องรู้

 • สำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน จะต้องกรอกรายละเอียดวันที่ออกจากงาน และสาเหตุการออกจากที่ทำงานเดิม
 • ต้องกรอกเลขนิติบุคคลของบริษัทที่จ้างงาน โดย Search คำว่า “เลขนิติบุคคล..(ตามด้วยชื่อบริษัท)..” และนำเลขที่พบมากรอก ถ้าเลขนิติบุคคลถูกต้อง ชื่อนายจ้างและประเภทกิจการจะขึ้นมาอัตโนมัติ
 • ต้องกรอกเลขสมุดบัญชีธนาคาร และทำการอัปโหลดภาพหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการจะใช้รับเงินชดเชย
 • ต้องเลือกสมัครงานที่หน้าสมัครงานอย่างน้อย 1 บริษัทที่กรมจัดหางานหาให้

ลงทะเบียนว่างงานกี่วันได้เงิน

ปกติแล้วเมื่อผู้ประกันตนรายงานตัว เงินจะเข้าตามรอบ โดยมีระยะเวลาได้เงินอยู่ประมาณ 7-14 วัน แต่หากมีข้อสงสัย ก็สอบถามได้ที่ ประกันสังคมใกล้บ้าน หรือโทร. 1506 ได้เลย

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินชดเชยได้เท่าไร

ในกรณี ลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน คือ หากว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้น จะได้เงินตั้งแต่ 150-13,500 บาท

ตัวอย่าง ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.30 x 90) / 30 = 150 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

คำนวณแบบคร่าว ๆ ดังนี้

 • ว่างงาน 1 วัน = ได้รับเงินชดเชย 150 บาท
 • ว่างงาน 7 วัน = ได้รับเงินชดเชย 1,050 บาท
 • ว่างงาน 15 วัน = ได้รับเงินชดเชย 1,500 บาท
 • ว่างงาน 30 วัน (1 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 4,500 บาท
 • ว่างงาน 60 วัน (2 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 9,000 บาท
 • ว่างงาน 90 วัน (3 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 13,500 บาท

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

ในกรณี ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน คือ หากว่างงานในรอบปีปฏิทินนั้น จะได้เงินตั้งแต่ 250-45,000 บาท

ตัวอย่าง ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.50 x 180) / 30 = 250 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 180 วัน

คำนวณแบบคร่าว ๆ ดังนี้

 • ถูกเลิกจ้าง 30 วัน (1 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 7,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 60 วัน (2 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 15,000 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 90 วัน (3 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 22,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 120 วัน (4 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 30,000 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 150 วัน (5 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 37,500 บาท
 • ถูกเลิกจ้าง 180 วัน (6 เดือน) = ได้รับเงินชดเชย 45,000 บาท

.

E-service รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม

ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

สำหรับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือนจะถูกแบ่งไว้ร้อยละ 0.5 เพื่อจ่ายทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออก ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องทำการยื่นเอกสารที่สำนักงานและลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อรับรหัสผ่าน นำไปกดรายงานตัว

Supawit Nitipatnakun