BEEFINAN

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนกันยายน 2566 มีสิทธิใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนกันยายน 2566 มีสิทธิใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้าง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้ว โดยได้มีการเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทน ทางกรมบัญชีกลาง ได้ให้การอัปเดตล่าสุดในการใช้จ่ายไว้แล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังได้ระบุว่า ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์โครงสร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องใช้บัตรประชาชน แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รอบใหม่ 2566 วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยยืนยันตัวตนให้สำเร็จ ในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจะสามารถใช้บัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำบัตรประชาชาที่เป็นสมาร์ทการ์ดไปใช้จ่ายได้เลย

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้า ทุกวันที่ 1 ของเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้ ไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้เช่นกัน ดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

เงินสงเคราะห์คนชราที่มีรายได้น้อย โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12-14 กันยายน 2566

  • 12 กันยายน 2566 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2494
  • 13 กันยายน 2566 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2494 – 31 ธันวาคม 2500
  • 14 กันยายน 2566 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2501 – 31 สิงหาคม 2506

วันที่ 20 กันยายน 2566 เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนพิการ โอนเข้า

สำหรับส่วนนี้เองจะมีการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือนให้ด้วย รายละเอียดมีดังนี้

  • สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีความพิการ เงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท ที่ยืนยันตัวตน 27 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ยกเว้นกลุ่มที่ตกหล่นหรือยื่นอุทธรณ์

สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 เมษายน 2566

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันเวลาของราชการเท่านั้น

ข้อมูลและภาพจาก กระทรวงการคลัง

Supawit Nitipatnakun