BEEFINAN

อัปเดต 2566 ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 ได้ไหม

อัปเดต 2566 ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 ได้ไหม

มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจสงสัยว่า เงินที่เราจ่ายออกไปทุกเดือนหรือเงินที่เราจ่ายประกันสัมคมกันเป็นประจำ แน่นอนว่าได้รับสิทธิ์ประโยชน์หลายอย่าง บางคนก็ใช้คุ้มบ้าง บางคนก็ใช้ไม่คุ้มบ้าง ดังนั้นมันเลยมีคำถามหรือข้อสงสัยออกมาว่า คือเงินที่เราจ่ายออกไปทุกเดือน เราสามารถ ขอคืนเงินประกันสังคม ได้มั้ย ได้คืนเมื่อไหร่ เราไปหาคำตอบด้วยกัน

ประกันสังคม 2566 มาตรา 33 หักกี่บาท

ประกันสังคม 2566 มาตรา 33 หักกี่บาท
ประกันสังคม 2566 มาตรา 33 หักกี่บาท

พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างในบริษัทหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ถือว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยอายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี สำหรับการคิดเงินสมทบประกันสังคม แน่นอนว่าจะถูกคิดจากค่าจ้างต่ำสุด คือ  1,650 บาทต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีการแบ่งเป็นสัดส่วน ตามนี้

 • ลูกจ้าง 5% ของค่าจ้าง ตั้งเเต่ 83 บาทต่อเดือน ถึงสูงสุด 750 บาทต่อเดือน
 • นายจ้าง 5% ของค่าจ้าง (ลูกจ้าง) ตั้งเเต่ 83 บาทต่อเดือน ถึงสูงสุด 750 บาทต่อเดือน
 • รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินเดือนค่าจ้าง

โดยสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี คือ

 • เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 • ทุพพลภาพ
 • ว่างงาน
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต

ประกันสังคม 2566 มาตรา 39 หักกี่บาท

ประกันสังคม 2566 มาตรา 39 หักกี่บาท
ประกันสังคม 2566 มาตรา 39 หักกี่บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้เคยทำงานและยังเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมไปออกจากงานมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนด้วย นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม สำหรับการคิดเงินสมทบประกันสังคม คือ

 • ผู้ประกันตนส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน
 • รัฐบาลสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการส่งเงินสมทบ

สำหรับเงื่อนไขส่เพียงแค่เราส่งเงินสมทบครบทุกเดือนอย่างต่อเนื่องกัน แต่ถ้าหากเราไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อหรือต่อเนื่องกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน เท่ากับว่า สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ในทันที

โดยสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ

 • เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 • ทุพพลภาพ
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต 

ได้เงินประกันสังคมคืนตอนไหน

ได้เงินประกันสังคมคืนตอนไหน
ได้เงินประกันสังคมคืนตอนไหน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงินสมทบที่จ่ายไปทุกเดือนนั้นประกันสังคมนำเอาใช้ทำอะไรบ้าง สำหรับมาตรา 33 จากเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ในกรณีที่เราจ่ายเงินสมทบสูงสุด 750 บาท

 • ส่วนที่ 1 เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ / ทุพพลภาพ / คลอดบุตร และเสียชีวิต จำนวน 1.5% หรือ 225 บาท
 • ส่วนที่ 2  สงเคราะห์บุตร / ชราภาพ จำนวน 3 % หรือ 450 บาท
 • ส่วนที่ 3 ว่างงาน จำนวน 0.5 % หรือ 75 บาท

ในอนาคตเราอาจจะขอคืนเงินประกันสังคม ก่อน 55 ปี

ในอนาคตเราอาจจะขอคืนเงินประกันสังคม ก่อน 55 ปี
ในอนาคตเราอาจจะขอคืนเงินประกันสังคม ก่อน 55 ปี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ประเด็น หรือที่เรียกว่า 3 ขอ คือ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้

 • ผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้ (ขอเลือก)
 • ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ได้ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ (ขอคืน)
 • สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ (ขอกู้)
 • ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ และขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

.

อัปเดต ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 (ขอบคุณข้อมูลจาก : moneybuffalo.in.th) “สำหรับหลักการ 3 ขอ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการแล้ว สำหรับปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเร่งดำเนินการทางกฎหมาย หากมีความคืบหน้าสำนักงานประกันสังคมจะมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบต่อไป”

.

สามารถติดตามข่าวสาร อัพเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ประกัน และสังคมทางการเงินได้ที่ Beefinan