BEEFINAN

อัปเดตแจก เงินดิจิทัล 10,000 บาท เงื่อนไขลงทะเบียนล่าสุด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

อัปเดตแจก เงินดิจิทัล 10,000 บาท เงื่อนไขลงทะเบียนล่าสุด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

เงินดิจิทัล 10000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคอย สำหรับโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต โดยความคืบหน้าล่าสุด (26 มีนาคม 2567) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่า จะเปิดลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้กับประชาชน รวมถึงร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567) และจะเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้กับประชาชนในช่วงไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567) ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขหลักจะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ได้ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านคน

เงินดิจิทัล 10000 บาท ฉบับอัปเดตล่าสุด

สำหรับรายละเอียด โครงการดิจิทัลวอลเล็ต หรือ เงินดิจิทัล 10000 บาท ฉบับอัปเดตล่าสุดมีอะไรบ้าง วันนี้เราจึงขอสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขของนโยบายเงินดิจิทัล 10,000บาท ว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้าง ใครมีสิทธิ์ได้รับ ช่องทางการรับเงิน รวมไปถึงการลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000บาท มีรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกันเลย

อัปเดตแจก เงินดิจิทัล 10,000 บาท เงื่อนไขลงทะเบียนล่าสุด ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใครได้บ้าง

สำหรับบุคคลที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับ เงินดิจิทัล10000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 70,000 บาท/เดือน
 • เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท
 • ในส่วนของเงินฝากที่กำหนดให้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะนับเฉพาะเงินฝากในระบบธนาคารทุกบัญชีเท่านั้น ไม่รวมสลากออมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ บัญชีเงินฝากในสหกรณ์

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ในส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

 • รายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากเกิน 500,000 บาท
 • รายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน แต่เงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท
 • บุคคลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล จากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษี และรัฐจะคืนเงินภาษีให้

เงินดิจิทัล ลงทะเบียนอย่างไร

โครงการ เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยืนยันแล้วว่าจะใช้ “แอปฯ เป๋าตัง” ในการรับเงินดิจิทัล ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดแอปฯ เป๋าตังให้รองรับเทคโนโลยี Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

สำหรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทมีเงื่อนไขการใช้จ่ายดังนี้

 • ต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน
 • เงินต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน
 • โครงการสิ้นสุดเดือนเมษายน 2570
 • ประชาชนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ใช้สำหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้น
 • ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้

เงินดิจิทัลซื้ออะไรได้บ้าง

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถนำไปใช้จ่ายในการซื้ออะไรได้บ้าง ?

 • เงินดิจิทัลสามารถนำไปใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค หรือเครื่องมือทำกินในร้านค้า รัศมี 4 กิโลเมตร ภายในอำเภอตามที่อยู่บัตรประชาชน
 • สามารถใช้จ่าย 10,000 บาทรวดเดียวเลย หรือจะทยอยใช้ก็ได้
 • สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคภายใน 6 เดือน

เงินดิจิทัลไม่สามารถซื้ออะไรได้

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายหรือสินค้าดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถซื้อสิ่งของอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • ไม่สามารถซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเงินสด
 • ไม่สามารถซื้อเพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
 • ไม่สามารถซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
 • ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถชำระหนี้
 • ไม่สามารถชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
 • ไม่สามารถชำระค่าเทอม หรือ ค่าเรียน

คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลต้องทำอย่างไร ?

 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องจด VAT
 • ร้านค้ารถเข็น ร้านโชห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

สามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ที่ เท่าทันทุกเรื่องการเงินกับ

Waruntorn Hiratwatnaku